• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Đoàn Thanh niên

trung

Họ và tên: Ông Hoàng Quốc Trung

Ngày sinh: 03/06/1984

Chức vụ: Bí thư ĐTN Công ty

 Trình độ: Cử nhân kinh tế

chua-co-anh

Họ và tên:

Ngày sinh:

Chức vụ:

Trình độ:
chua-co-anh

Họ và tên:                                                                         

Ngày sinh:

Chức vụ:

Trình độ: