• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Danh sách đại lý cấp I chi nhánh Quảng Ninh - Hải Phòng

 

ĐẠI LÝ CẤP I TẠI QUẢNG NINH

STT CHỦ ĐẠI LÝ THÔNG TIN VỀ ĐẠI LÝ 
1  Nguyen Manh Tuan  Logo Viglacera

Đại lý:         Nguyễn Mạnh Tuấn

Chủ đại lý:   Nguyễn Mạnh Tuấn

 2  Tran Bui Duong  Logo Viglacera

 Đại lý:        Trần Bùi Dương

Chủ đại lý:   Trần Bùi Dương

 3 Le Thi Tuyet Minh   Logo Viglacera

 Đại lý:        Lê Thị Tuyết Minh

Chủ đại lý:   Lê Thị Tuyết Minh

 

 

 4 Bui Quang Thanh Logo Viglacera

 Đại lý:         Bùi Quang Thanh

Chủ đại lý:    Bùi Quang Thanh

 5 photo.jpg Logo Viglacera

 Đại lý:         Tạ Thị Hạnh

Chủ đại lý:    Tạ Thị Hạnh

 6  Vu Thi Hanh  Logo Viglacera

 Đại lý:         Vũ Thị Hạnh

Chủ đại lý:    Vũ Thị Hạnh

 7  Le Thi Hang  Logo Viglacera

 Đại lý:         Lê Thị Hằng

Chủ đại lý:    Lê Thị Hằng

8
 Ta Minh Tam  Logo Viglacera

 Đại lý:         Tạ Minh Tâm

Chủ đại lý:    Tạ Minh Tâm

 9  Tran Cong Cach  Logo Viglacera

 Đại Lý:        Trần Công Cách

Chủ đại lý:    Trần Công Cách

 10  Nguyen Thuy Yen  Logo Viglacera

 Đại lý:         Nguyễn Thị Thúy Yên

Chủ đại lý:    Nguyễn Thị Thúy Yên


 

 11  Pham Phi Khanh  Logo Viglacera

 Đại lý:         Phạm Phi Khanh

Chủ đại lý:    Phạm Phi Khanh

 12  Nguyen Huu Huy  Logo Viglacera

 Đại lý:         Nguyễn Hữu Huy

Chủ đại lý:    Nguyễn Hữu Huy

13
 Le Thi Xuan  Logo Viglacera

 Đại lý:         Lê Thị Xuân

Chủ đại lý:    Lê Thị Xuân

 14  Nguyen Cong Thai  Logo Viglacera

 Đại lý:         Nguyễn Công Thái

Chủ đại lý:    Nguyễn Công Thái

15
 Nguyen Thi Thuy Logo Viglacera

 Đại lý:         Nguyễn Thị Thủy

Chủ đại lý:    Nguyễn Thị Thủy

16
 Nguyen Thi Thia Logo Viglacera 

 Đại lý:         Nguyễn Thị Thía

Chủ đại lý:    Nguyễn Thị Thía

 17  Hoang Thi Thoa Logo Viglacera

 Đại lý:         Hoàng Thị Thoa

Chủ đại lý:    Hoàng Thị Thoa

 18 Bui Thi To Uyen  Logo Viglacera

 Đại lý:         Bùi Thị Tố Uyên

Chủ đại lý:    Bùi Thị Tố Uyên

19
 Nguyen Thi Thu Oanh  Logo Viglacera

 Đại lý:         Nguyễn Thị Thu Oanh

Chủ đại lý:    Nguyễn Thị Thu Oanh

20
 Do Thi Hau  Logo Viglacera

 Đại lý:         Đỗ Thị Hậu

Chủ đại lý:    Đỗ Thị Hậu

21
Nguyen Thi Thuong   Logo Viglacera

 Đai lý:         Nguyễn Thị Thương

Chủ đại lý:    Nguyễn Thị Thương

22
 Tran Xuan Ha  Logo Viglacera

 Đại lý:         Trần Xuân Hà

Chủ đại lý:    Trần Xuân Hà

23 Le Van Men Logo Viglacera

 Đại lý:         Lê Văn Mến

Chủ đại lý:    Lê Văn Mến

24 Vu Duc Vuong Logo Viglacera  Đại lý:         Vũ Đức Vương

Chủ đại lý:    Vũ Đức Vương

25 photo.jpg Logo Viglacera  Đại lý:        Phạm Thị Thanh

Chủ đại lý:   Phạm Thị Thanh

 

ĐẠI LÝ CẤP I TẠI HẢI PHÒNG

STT CHỦ ĐẠI LÝ THÔNG TIN VỀ ĐẠI LÝ 
1 Nguyen the Duong - dlc1 The Ho

Đại lý:        Thế Hộ

Chủ đại lý:  Nguyễn Thế Dương

 2 Doan Van Dong -dlc1 Dong Yen

 Đại lý:        Đồng Yên

Chủ đại lý:   Đoàn Văn Đồng

 3 Nguyen Van Phuc-DLC1 Manh Duc Cty Vietec

 Đại lý:        Công ty VIETEC

Chủ đại lý:   Nguyễn Văn Phúc

 4 Pham Thi Hoat - dlc1 cat ali Thong Hoat

 Đại lý:        Thông Hoát

Chủ đại lý:   Phạm Thị Hoát

 5 Pham van Hung -dlc1 Pham Van Hung

 Đại lý:         Phạm Văn Hùng

Chủ đại lý:    Phạm Văn Hùng

 6  Pham Van Khoa -DLC1 Khoa Hoan

 Đại lý:        Khoa Hoan

Chủ đại lý:   Phạm Văn Khoa

 7 Le Van Khoi -DLC1 Khoi Nga

 Đại lý:        Khơi Ngà

Chủ đại lý:   Lê Văn Khơi

 8 Phung Thi Kim -DLC1 Kim Trang

 Đại lý:        Kim Trang

Chủ đại lý:   Phùng Thị Kim

 9 photo.jpg Logo Viglacera

 Đại Lý:       Nguyễn Thị Lan

Chủ đại lý:   Nguyễn Thị Lan

 10 Vu thi Nam -dlc1 Nam Tu

 Đại lý:       Năm Tú

Chủ đại lý:  Vũ Thị Năm

 11 Nguyen Ngoc Phung-dlc1  Dong Nhan

 Đại lý:       Đông Nhan

Chủ đại lý:  Nguyễn Ngọc Phụng

 12 Nguyen Van Phuong -dlc1 Kien Dat

 Đại lý:        Kiên Đạt

Chủ đại lý:   Nguyễn Văn Phương


 

 13 Ta Quang Soan DLC Trong Voi

 Đại lý:        Trọng Vợi

Chủ đại lý:  Tạ Quang Soan

 14 Bui xuan Thanh DLC1 Thai Tuan

 Đại lý:       Thái Tuấn

Chủ đại lý:  Bùi Xuân Thanh

 15 Vu Thi Thao -dlc1 Thu Thao -dlc1

 Đại lý:        Thu Thảo

Chủ đại lý:   Vũ Thị Thảo

 16 Pham Huy Toan -dlc1 Huy Toan

 Đại lý:         Huy Toàn

Chủ đại lý:   Phạm Huy Toàn

 

 17 Nguyen Trinh Thuy -dlc1 Nguyen Trinh Thuy

 Đại lý:        Trịnh Thủy

Chủ đại lý:   Nguyễn Trịnh Thủy

 18 Le Van Tu -dlc1 Yen Tu

 Đại lý:         Yến Tự

Chủ đại lý:   Lê Văn Tự

 19 Doan Van Tuong -dlc1 Tuong thu

 Đại lý:        Tường Thu

Chủ đại lý:   Đoàn Văn Tường

 20 Nguyen Thi Van -dlc1 Van Tuan

 Đại lý:        Vân Tuấn

Chủ đại lý:   Nguyễn Thị Vân

 21 photo.jpg Logo Viglacera

 Đai lý:       Nguyễn Khánh Việt

Chủ đại lý:  Nguyễn Khánh Việt

 22 hoang Thi Yen - dlc1 Yen Oanh

 Đại lý:         Yến Oanh

Chủ đại lý:   Hoàng Thị Yến



Quý khách hàng có thể xem thêm: DANH SÁCH ĐẠI LÝ CẤP II CHI NHÁNH QUẢNG NINH - HẢI PHÒNG

Quý khách hàng có thể xem thêm: DANH SÁCH CÁN BỘ CHI NHÁNH QUẢNG NINH - HẢI PHÒNG