• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Danh sách đại lý cấp 2 chi nhánh Quảng Ninh - Hải Phòng

Danh sách cán bộ quản lý thị trường Quảng Ninh - Hải phòng: Xem tại đây

Danh sách đại lý cấp I chi nhánh Quảng Ninh - Hải phòng: Xem tại đây

TT
TÊN ĐẠI LÝ
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
ĐIỆN THOẠI
ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
1
Đỗ Thị Hậu
P.Hồng Hải - TP Hạ Long - Quảng Ninh - Quảng Ninh
0912.419.371
2
Nguyễn Thị Phương
P.Hồng Hà - TP Hạ Long - Quảng Ninh
0904.494.622
3
Lập Như
P.Cao Thắng - TP Hạ Long - Quảng Ninh
0333.613232
4
Thảo Xuyên
P.Yết Kiêu - TP Hạ Long - Quảng Ninh
0333.821312
5
Hiền Gia
P.Cao Thắng –TP Hạ Long - Quảng Ninh
0988.399.588
6
Nam Hải
P.Cao xanh –TP Hạ Long - Quảng Ninh
0904020336
7
Hoàng Thị Yến
P. Cao xanh-TP Hạ Long
01685874212
8
Thuật Huệ
P. Hà Tu - TP Hạ Long - Quảng Ninh
0333.830925
9
Dùng Mỳ
P. Cao Xanh- TP Hạ Long - Quảng Ninh
0903246608
10
Trần Đức Hoá
P.Hà Trung - TP Hạ Long - Quảng Ninh
0983415699
11
Nguyễn Đức Nguyên
P. Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh
0912380990
12
Nguyễn Thị Huệ
Cột 5- P.Hồng Hải - TP Hạ Long - Quảng Ninh
0902252547
13
Vũ Thị Phương
P. Hà Phong - Hạ Long - Quảng Ninh
0333830803
14
Vũ Thị Hoa
P. Cao Xanh - TP Hạ Long - Quảng Ninh
0333826025
15
Tiến Dung
P. Hà Tu - TP Hạ Long - Quảng Ninh
0333.830743
16
Mai Thắng
Cột 5 – P.Hồng Hải - TP Hạ Long - Quảng Ninh
0333.839422
17
Hoan Lập
P. Kênh Liêm - TP Hạ Long - Quảng Ninh
0333.823099
18
Tân Long
P.Cẩm Đông –TX Cẩm Phả - Quảng Ninh
0912691503
19
Hưng Dịu
Bến Do-TX Cẩm Phả - Quảng Ninh
0912.051429
20
Sơn Hiền
Cọc 6 – TX Cẩm Phả - Quảng Ninh
01667153032
21
NHung Hùng
P.Cẩm Đông - Cẩm Phả - Quảng Ninh
0912.475623
22
Liên Thành
P. Cẩm Đông - Cẩm Phả - Quảng Ninh
0915985967
23
Tâm Nhuận
Cọc 6 – Cẩm Phả - Quảng Ninh
0333.725.982
24
Mai Huyền
Cẩm Phả - Quảng Ninh
0944866888
25
Đức  Nhung
Cọc 6 - Cẩm phả - Quảng Ninh
0333.866069
26
Đội Tía
TX Cẩm Phả - Quảng ninh
0333.863.132
27
Đức Hiếu
TX Cẩm Phả - Quảng ninh
0333.716888
28
BáI Tử Long
Cẩm Bình –TX Cẩm Phả - Quảng Ninh
0913268625
29
Tư Mai
Cẩm Đông – TX Cẩm Phả - Quảng Ninh
0333.713.280
30
Cường Nga
Cẩm Thạch – TX Cẩm Phả - Quảng Ninh
0333.862.760
31
Đăng ba
Quang Hanh – TX Cẩm Phả - Quảng Ninh
0978861609
32
Thảo Hạnh
Cẩm Bình – TX Cẩm Phả - Quảng Ninh
0904.864.041
33
Tuấn Yến
Cẩm Đông – TX Cẩm Phả - Quảng Ninh
0915.462.688
34
Long  Oanh
Cẩm Đông – TX Cẩm Phả - Quảng Ninh
0904912872
35
Hương Giang
Cọc 7 – TX Cẩm Phả - Quảng Ninh
0333.865.213
36
Thanh Tám
Cẩm Đông – TX Cẩm Phả - Quảng Ninh
0989134330
37
HảI Mão
Cẩm Đông - TX Cẩm Phả - Quảng Ninh
0915370999
38
Nguyễn Thị Thanh Hương
Cẩm Bình - TX Cẩm Phả - Quảng Ninh
0942115379
39
Vương Thị Thêm
Cẩm Đông - TX Cẩm Phả - Quảng Ninh
0946256970
40
Việt hà
Cao Sơn- TX Cẩm Phả - Quảng Ninh
0333.710952
41
Hoàng Văn Ninh
Quang Hanh -TX Cẩm Phả - Quảng Ninh
0333.837868
42
Thu Hợp
Cẩm Đông- TX Cẩm Phả - Quảng Ninh
0915.529958
43
Nghiên Tường
Quang Hanh - TX Cẩm Phả - Quảng Ninh
0912526704
44
Dũng Hà
Cẩm Thạch - TX Cẩm Phả - Quảng Ninh
0904043182
45
Biên Tuyến
Cẩm Đông - TX Cẩm Phả - Quảng Ninh
0985636388
46
Vũng Đục
Cẩm Đông - TX Cẩm Phả - Quảng Ninh
0936046823
47
Đức Ngọc
Cẩm Đông- TX Cẩm Phả - Quảng Ninh
0913263
48
 Trịnh Vân
Cửa Ông-TX Cẩm Phả - Quảng Ninh
0913024302
49
Phạm Thị Thơm
Huyện Vân Đồn – Quảng Ninh
0982395965
50
Vương Văn Hoàng
Huyện Vân Đồn – Quảng Ninh
0988735318
51
Phạm Quang Trung
Huyện Vân Đồn – Quảng Ninh
0904.486919
52
Hồng Nắp
Huyện Vân Đồn – Quảng Ninh
0333.874.392
53
Nhiên Bảy
Huyện Vân Đồn – Quảng Ninh
0912.000027
54
Vũ Thị Tám
Huyện Vân Đồn – Quảng Ninh
0986626678
55
Kính Hà
Huyện Vân Đồn – Quảng Ninh
0333.993799
56
Thu Đáng
Huyện Vân Đồn – Quảng Ninh
0982874615
57
Nguyễn Văn Lộ
Huyện Vân Đồn – Quảng Ninh
0986727269
58
XuôI Thẻ
Huyện Vân Đồn – Quảng Ninh
0333.874167
59
HảI Lệ
Huyện Vân Đồn – Quảng Ninh
0333.874347
60
Tiến Gấm
Huyện Vân Đồn – Quảng Ninh
0333.874891
61
ĐiềnChung
Huyện Mông Dương – Quảng Ninh
0333.868185
62
Liên Sơn
Huyện Mông Dương – Quảng Ninh
0333.868132
63
Đảo Thuỷ
Huyện Mông Dương – Quảng Ninh
0333.868185
64
Nguyễn Thị Lập
Huyện Mông Dương – Quảng Ninh
0333.868703
65
Phạm Thành Long
Huyện Mông Dương – Quảng Ninh
0333.868763
66
Triệu Hoa
Huyện Tiên Yên – Quảng Ninh
01687908560
67
Sẹc Vượng
Huyện Tiên Yên – Quảng Ninh
0978387539
68
Cô Oanh
Huyện Đầm hà - Quảng Ninh
01234821595
69
Hậu gái
Huyện Hà Cối - Quảng Ninh
0984281666
70
Phi Hằng
Huyện Hà Cối - Quảng Ninh
0333.879279
71
Kính Nguyệt
TP Móng Cái - Quảng Ninh
0915354329
72
Luật Thu
TP Móng Cái - Quảng Ninh
0912.392.499
73
Yến Khế
TP Móng Cái - Quảng Ninh
0333.884.513
74
Sao Luyến
TP Móng Cái - Quảng Ninh
0333885091
75
Nguyễn Văn Khánh
TP Móng Cái - Quảng Ninh
0333.883.834
76
Nguyễn Văn Nam
TP Móng Cái - Quảng Ninh
0333.886821
77
Nguyễn Thị Nga
TP Móng Cái - Quảng Ninh
0333.884331
78
Quy Nhung
TP Móng Cái - Quảng Ninh
0913505826
79
Quang Thủy
TP Móng Cái - Quảng Ninh
0903072366
80
Định Văn Hưng
Huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh
01255922688
81
Hà Quốc Triều
Huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh
0912.410684
82
Hà Thị PHương
Huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh
033689675
83
Nguyễn Thị Mai
Thị xã Đại Yên – Quảng Ninh
0333.857036
84
Vịnh Hương
Thị xã Đại Yên – Quảng Ninh
0915103518
85
Bác Vận
Huyện Yên Hưng - Quảng Ninh
0912145586
86
Trâm
Huyện Yên Hưng - Quảng Ninh
01692005158
87
Hường Nguyệt
Hà Nam – TX Quảng Yên - Yên Hưng - Quảng Ninh
0936917421
88
Minh Lợi
Hà Nam – TX Quảng Yên - Yên Hưng - Quảng Ninh
0912491441
89
Kiên Đò
Hà Nam – TX Quảng Yên - Yên Hưng - Quảng Ninh
0904868759
90
Đạt Duyến
Hà Nam – TX Quảng Yên - Yên Hưng - Quảng Ninh
0977065956
91
Phạm Thị Bích Hòa
Thanh Sơn - TP Uông Bí - Quảng Ninh
0904.359.283
92
Dung Thái
Nam Khê- TP Uông Bí - Quảng Ninh
0333.855154
93
Nguyễn Thị Hương
Phương Đông - TP Uông Bí - Quảng Ninh
0903439428
94
Vũ Văn Quyết
Phương Nam –TP Uông Bí - Quảng Ninh
0915557554
95
Nguyễn Đăng Xuân
Vàng Danh –TP Uông Bí - Quảng Ninh
0333.660156
96
Trần thị Kim NHung
Mạo Khê-huyện Đông Triều – Quảng Ninh
0333.872180
97
Thủy Huynh
Mạo Khê - huyện Đông Triều – Quảng Ninh
0982089151
98
Thúy Bảo
Huyện Đông Triều – Quảng Ninh
0915194388
99
Phạm thị Bảy
Huyện Hoành Bồ - Quảng Ninh
0966609699
ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
1
Kim Nhung
Lán Bè - Hải Phòng
0313.713812
2
Huy Huyền
Minh Tân – Kiến Thụy - Hải Phòng
01293962476
3
Văn Thành
Đại hà – Kiến Thụy - Hải Phòng
0914.575255
4
Nhâm Mát
Thị trấn Tiên Lãng - Hải Phòng
0313.88364
5
Trần Mến
Đồ Sơn - Hải Phòng
0313.853877
6
Đức Trọng
Cát Hải – Hải Phòng
0945.059660
7
Cty Ngoc Liên
Cát Bà - Hải Phòng
0989185670
8
Dũng Thảo
An Dương - Hải Phòng
0987.367102
9
Dụng Nhàn
Mỹ Đồng-Thủy Nguyên -Hải Phòng
0313.884694
10
Phán Nhường
Đông Sơn – Thuỷ Nguyên - Hải Phòng
0313.773096
11
Công Hồng
Lưu Kiếm – Thuỷ Nguyên -Hải Phòng
0313.975749
13
Thuấn Hồng
Ngũ Lão – Thuỷ Nguyên - Hải Phòng
0904.775006
14
Thạnh Hăng
Ngũ Lão – Thuỷ Nguyên - Hải Phòng
0904.636313
15
Liên Thời
Ngũ Lão – Thuỷ Nguyên
0313.875105
16
Thao Núi
Ngũ Lão – Thuỷ Nguyên
0313.873337
17
Huệ Tuân
Núi Đèo – Thuỷ Nguyên - Hải Phòng
0313.776.075
18
Trường Sinh
Ngô Gia Tự - Hải An - Hải Phòng
0313.976149
19
Trọng Vợi
Tú Sơn - Kiến Thụy - Hải Phòng
0936677938
20
Quang Thúy
Nam Am – Vĩnh Bảo - Hải Phòng
0313.884694
21
Bốn Mai
An Lão – Hải Phòng
0313.389360
22
Bảy Hường
Tiên Lãng - Hải Phòng
0313.682335
23
Hải Khái
An Dương - Hải Phòng
0934.595978
24
Vững Hương
Thủy Sơn – Thuỷ Nguyên - Hải Phòng
0313.874.761
25
Khuê Hằng
Tiên Lãng - Hải Phòng
0318.670609
26
Khải Anh
Nguyễn Hữu Cầu – Đồ Sơn
0989569589
27
Huyền Sử
Hùng Thắng – Tiên Lãng-Hải Phòng
0313.882.582
28
Chính Quỳnh
167 Tô Hiệu - Hải Phòng
0913528004
29
Trường Thịnh
Kiền Bái – Thuỷ Nguyên - Hải Phòng
0313.775083
30
Phương Trang
Dương Kinh – Hải Phòng
0313.633.281
31
Thạnh Huệ
Thủy Nguyên - Hải Phòng
0313.875661
32
Mùi Dưỡng
Thủy Nguyên - Hải Phòng
0313.674686
33
Ngọc Tâm
Kiến Thụy - Hải Phòng
0313.981960
34
Hồng Thúy
Ngã 4 ắc Quy-An Đồng-Hải Phòng
0936872165
35
Hoan Tần
Kiến An - Hải Phòng
0313.877918