• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Danh sách đại lý cấp 2 Chi nhánh Hà Nội & các tỉnh lân cận

Danh sách cán bộ chi nhánh Hà Nội & các tỉnh lân cận Quý khách hàng vui lòng: Xem tại đây

Danh sách đại lý cấp I chi nhánh Hà Nội & các tỉnh lân cận Quý khách hàng vui lòng: Xem tại đây

TT
TÊN ĐẠI LÝ
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
ĐIỆN THOẠI
I
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
1
Cửa hàng Quang Thu
34 Cát Linh – TP Hà Nội
04.38438034
2
Cửa hàng Ngân Toàn
14 Cát Linh – TP Hà Nội
04.38435302
3
Cửa hàng Minh Lan
138 Giảng Võ – TP Hà Nội
04.37365469
4
Cửa hàng Quốc Đạt
126 Giảng võ – TP Hà Nội
04.37365136
5
Cửa hàng Minh Thúy
10 Giang Văn Minh - TP Hà Nội
04.38460811
6
Cửa hàng  Hữu Nga
Số 2 ki ốt 8 Giang Văn Minh - TP Hà Nội
04.38461549
7
Cửa hàng Hợp Lan
Số 6 Láng Hạ TP Hà Nội
04.38352774
8
Hoàng Văn Vũ
984 Đường Láng – TP Hà Nội
04.37750834
9
Thu Quyên
412 Đường Láng – TP Hà Nội
04.38562859
10
Cửa hàng Phương Nam
296 Đường Láng – TP Hà Nội
04.38535513
11
Cửa hàng Sơn Hoa
Đường Láng – TP Hà Nội
 
12
Cửa hàng Hùng Dũng
728 Đường Láng – TP Hà Nội
04.22910972
13
Cửa hàng Thành Trung
684 Đường Láng – TP Hà Nội
04.38537607
14
Cửa hàng Thanh Hoa
850 Đường Láng – TP Hà Nội
04.37750821
15
Cửa hàng Hiệp Lan
228 Đường Láng – TP Hà Nội
04.38530423
16
Cửa hàng Kim Ngân
270 Đường Láng – TP Hà Nội
04.38535783
17
Cửa hàng Thanh Tâm
666 Đường Láng – TP Hà Nội
04.38537318
18
Cửa hàng Hưng Mạnh
586 Đường Láng – TP Hà Nội
04.22917489
19
Cửa hàng Hồng Minh
Đường Láng – TP Hà Nội
04.62638999
20
Cửa hàng Thịnh Phát
144 Đường Láng – TP Hà Nội
04.37339899
21
Cửa hàng Kim Oanh
Số 265 Trường Chinh – TP Hà Nội
04.35635719
22
Quang Phưương
Số 205 Trường  Chinh – TP Hà Nội
04.38535604
23
Cửa hàng  Thanh Mai
Số 398 Trường  Chinh – TP Hà Nội
04.35634987
24
Quang Dũng
61 Trường Chinh  - TP Hà Nội
04.38535604
25
Cửa hàng Bình
299A Trường Chinh  - TP Hà Nội
04.35658271
26
Ngọc Minh
277 Trường Chinh  - TP Hà Nội
04.38535003
27
Lan Hương
Kiốt 6/171 Trường Chinh  - TP Hà Nội
04.35658690
28
Thanh Hà
87 Tường Chinh  - TP Hà Nội
04.38688780
29
Thiện Mỹ
171 Trường  Chinh – TP Hà Nội
0912317467
30
Cửa hàng Toan Mai
140 Trường Chinh  - TP Hà Nội
04.38530827
31
Cửa hàng Dương Hằng
132 Trường Chinh  - TP Hà Nội
04.3563894
32
Cửa hàng Hằng Nga
221 Trường Chinh  - TP Hà Nội
04.38533710
33
Cửa hàng Hoàng Nga
440 Trường Chinh  - TP Hà Nội
04.35634522
34
Cửa hàng Lê THị Oanh
454 Trường  Chinh – TP Hà Nội
04.35641964
35
Cửa hàng Sơn Hải
438 Trường Chinh  - TP Hà Nội
04.38536572
36
Cửa hàng Quảng Nga
400 Trường Chinh  - TP Hà Nội
04.38533307
37
Cửa hàng Thanh Nhàn
404 Trường  Chinh – TP Hà Nội
04.66585172
38
Cửa hàng Tuấn Long 
387 Trường Chinh - TP Hà Nội
04.35682011
39
Cửa hàng Đức Anh
319 Trường Chinh  - TP Hà Nội
04.3853798
40
Cửa hàng Tiến Thành
442 Trường Chinh  - TP Hà Nội
04.35636971
41
Cửa hàng Hiền Việt
284 Trường Chinh  - TP Hà Nội
04.35641201
42
Cửa hàng Kha Liên
142 Trường  Chinh – TP Hà Nội
04.38523015
43
Cửa hàng Dân Thịnh
133 Trường  Chinh – TP Hà Nội
04.66723360
44
Cửa hàng Hoàng Giang
152 Trường  Chinh – TP Hà Nội
04.38536830
45
Cửa hàng Thuận Dũng
183 Trường  Chinh – TP Hà Nội
04.38539360
46
Cửa hàng Mai Mạnh
207 Trường  Chinh – TP Hà Nội
04.35634987
47
Cửa hàng Trung Đức
205 Trường  Chinh – TP Hà Nội
 
48
Cửa hàng Chú Hải
109 Trần Duy Hưng - TP Hà Nội
04.35564837
49
Cửa hàng Minh Dũng
101 Trần Duy Hưng - TP Hà Nội
04.35566049
50
Cửa hàng Hùng Hương
99 Trần Duy Hưng - TP Hà Nội
04.3556572
51
Cửa hàng Hải Châu
110 Trần Duy Hưng - TP Hà Nội
04.37845509
52
Cửa hàng Huệ An I
44 Trần Duy Hưng - TP Hà Nội
04.22935076
53
Cửa hàng Huệ An II
80 Trần Duy Hưng - TP Hà Nội
04.37840579
54
Cửa hàng Thiện Diệp
109 Trần Duy Hưng - TP Hà Nội
04.35568211
55
Cửa hàng Duy  Nghĩa
Số 2 Kim  Giang – TP Hà Nội
04.39150766
56
Cửa hàng Trương Ngọc Phi
235 Khuất Duy Tiến - TP Hà Nội
0912725056
57
Cửa hàng Đại Dương
263 Khuất Duy Tiến - TP Hà Nội
04.35534262
58
Cửa hàng Ngân Hà
5 Khuất Duy Tiến - TP Hà Nội
04.35533462
59
Cửa hàng Lưu Hạ
245 Khuất Duy Tiến - TP Hà Nội
04.35534346
60
Cửa hàng Thủy Tiên
271 Khuất Duy Tiến - TP Hà Nội
04.35537705
61
Cửa hàng Kim Hoàn
223 Khuất Duy Tiến - TP Hà Nội
 
62
Cửa hàng Tuấn Mạnh
102 Khuất Duy Tiến - TP Hà Nội
 
63
Cửa hàng Hồng Hoa
179 Khuất Duy Tiến - TP Hà Nội
04.2217885
64
Cửa hàng Đại Thủy
209 B Khuất Duy Tiến - TP Hà Nội
04.35536559
65
Cửa hàng Cường Phượng
104 Khuất Duy Tiến - TP Hà Nội
04.35536582
66
Cửa hàng Đá gốm
575 Khuất Duy Tiến - TP Hà Nội
04.66712937
67
Cửa hàng Hồng Khanh
277 Khuất Duy Tiến - TP Hà Nội
04.62976270
68
Cửa hàng Tuấn Nguyệt
89 Nguyễn Trãi - TP Hà Nội
04.62945288
69
Cửa hàng Hạ Thắm
124 Nguyễn Trãi - TP Hà Nội
04.38540011
70
Cửa hàng Thanh Nhung
102 Nguyễn Trãi - TP Hà Nội
04.38540462
71
Cửa hàng Thắng Hương
375 Nguyễn Trãi - TP Hà Nội
04.35523461
72
Cửa hàng Thắng Thơm
425 Nguyễn Trãi - TP Hà Nội
04.38541409
73
Cửa hàng Tư Lý
 112 Nguyễn Trãi – TP Hà Nội
 
74
Duy Nghĩa
Kim Giang -TP Hà Nội
04.39150766
75
Quang Dũng
Kim Giang - TP Hà Nội
 
76
Anh Tú
82 Cầu Dậu - TP Hà Nội
 
77
Quang Nghĩa
Số 2 Cầu Dậu - TP Hà Nội
 
78
Cửa hàng Huy Cường
178 Nguyễn Trãi - TP Hà Nội
04.38542963
79
Cửa hàng Hương Vinh
107 A6 Thanh nhàn – TP Hà Nội
0903219348
80
Cửa hàng Lâm
106 A6 Thanh nhàn – TP Hà Nội
04.36251992
81
Huy Hoàng
12 Thanh nhàn – TP Hà Nội
04.36364435
82
Tuấn Tú
137 Thanh nhàn – TP Hà Nội
04.362157688
83
Tân An
295 Thanh nhàn – TP Hà Nội
 
84
Thanh Bình
191 Thanh nhàn – TP Hà Nội
04.39721189
85
Thanh Tùng
103 Thanh nhàn – TP Hà Nội
04.39716278
86
Dũng Châu
202 Thanh nhàn – TP Hà Nội
 
87
Lê Hải
115 Thanh nhàn – TP Hà Nội
 
88
Cửa hàng Hoa Thi
13 B Thanh Nhàn – TP Hà Nội
04.39717475
89
Vũ Công Đăng
6 Thanh Nhàn – TP Hà Nội
04.38211269
90
Cửa hàng Tuấn Mùi
295 B Thanh Nhàn – TP Hà Nội
04.36254405
91
Cao Văn Năm
185 Thanh Nhàn – TP Hà Nội
04.36368437
92
Cửa hàng Gốm ba miền
195 Thanh Nhàn – TP Hà Nội
04.39723221
93
Cửa hàng Thanh Hà
Số 3 Thanh   Nhàn – TP Hà Nội
04.39716225
94
Cửa hàng Trần Bình
Số 8 Thanh Nhàn – TP Hà Nội
04.36362847
95
Tuấn Loan
43 Nguyễn Đức Cảnh - TP Hà Nội
04.36627153
96
Cửa hàng Hùng Chiến
266 Minh Khai – TP Hà Nội
04.39876372
97
Cửa hàng Anh Quế
490 Lĩnh Nam - TP Hà Nội
04.36443170
98
Cửa hàng Hùng Dương
Số 5 Lĩnh Nam - TP Hà Nội
04.36444680
99
Cửa hàng Tùng Dương
183A  Lĩnh Nam - TP Hà Nội
04.62911489
100
Cửa hàng Minh Hoan
Lĩnh Nam - TP Hà Nội
 
101
Cửa hàng Phương
207  Lĩnh Nam - TP Hà Nội
04.36440975
102
Cửa hàng Trần Đại
124 Lĩnh Nam – TP Hà Nội
04.36448996
103
Tài Oanh
304 Lĩnh Nam – TP Hà Nội
04.36448251
104
Cường Mai
Lĩnh Nam - TP Hà Nội
04.36445022
105
Hiệp Lan
Số 9 Lĩnh Nam - TP Hà Nội
04.36442212
106
Cương Hòa
Số 22 Lĩnh Nam - TP Hà Nội
04.36433983
107
Cửa hàng Thanh Giang
Lĩnh Nam - TP Hà Nội
04.36444306
108
Cửa hàng Quang Bính
Số 1 Dốc Thuý Lĩnh – TP Hà Nội
0913035512
109
Cửa hàng Phương Hà
143 Đường Tam Trinh - TP Hà Nội
04.38628522
110
Cty Lộc An Phát
Số 6 Tam Trinh - TP Hà Nội
04.36332638
111
Cửa hàng Tuấn Hương
89 Quốc Bảo, G.Phóng - TP Hà Nội
0983212689
112
Cửa hàng Lê Thị Thạch
79 Quốc Bảo, G.Phóng - TP Hà Nội
0982805255
113
Văn Thành
Tựu Liệt – Giải phóng - TP Hà Nội
0912124372
114
Đức Mạnh
Văn Điển,   Giải phóng - TP Hà Nội
04.38619950
115
Thu Hảo
Văn Điển,   Giải phóng - TP Hà Nội
04.38611950
116
Thái Phương
Ngã ba Văn điển   - TP Hà Nội
 
117
Mai Kỷ
Ngọc hồi Giải phóng - TP Hà Nội
04.36865856
118
Kim Anh Quân
Văn Điển Ngọc Hồi - TP Hà Nội
0913045034
119
Trịnh Quốc Sơn
Km 72 -  Giải phóng - TP Hà Nội
04.36814271
120
Đức Nam
Giải phóng - TP Hà Nội
04.36811268
121
Thành Công
Giải phóng - TP Hà Nội
04.36823301
122
Quang Sơn
Giải phóng - TP Hà Nội
04.38614271
123
BíCửa hàng Hiền
Giải phóng - TP Hà Nội
04.36286601
124
Nam Hải
18 Tập thể đường 70 - TP Hà Nội
04.22105053
125
Vũ Lâm
Tập thể Bê tông Đường 70 - TP Hà Nội
0902299299
126
Bá Ngọ
12A đường 70 - TP Hà Nội
04.36855166
127
Thuật Tiến
Đường 70 Cầu Tó - TP Hà Nội
0436882043
128
Cường Hoa
13A đường 70 - TP Hà Nội
04.36873379
129
Cửa hàng Mai  Hoán
Số 1 Hữu Hoà, TTrì - TP Hà Nội
0912159729
130
Cửa hàng Trung Hiếu
313 Vĩnh Hưng - TP Hà Nội
0904535932
131
Cửa hàng Hải Hoàng
Thôn Nha - Long Biên, TP Hà Nội
04.38751065
132
Cửa hàng Huy Anh
Sài Đồng Long Biên - TP Hà Nội
04.38756720
133
Cửa hàng Cúc Tấn
Đa Tốn  - Gia Lâm - TP Hà Nội
 
134
Hương Khánh
Đa Tốn - Gia Lâm - TP Hà Nội
04.38741555
135
Cửa hàng Vân Tuyến
Đa Tốn - Gia Lâm - TP Hà Nội
04.38740575
136
Cửa hàng Yên Tuấn
Đa Tốn – Gia Lâm - TP Hà Nội
04.38741539
137
Cửa hàng Nga Đương
Đa Tốn – Gia Lâm - TP Hà Nội
04.38740384
138
Cửa hàng Thanh Hải
Bát Tràng – Gia Lâm - TP Hà Nội
04.38740536
139
Cửa hàng Oanh Quang
Bát Tràng – Gia Lâm - TP Hà Nội
04.38741046
140
Cửa hàng Vân Hương
đưưòng Xá Gia Lâm - TP Hà Nội
04.38765314
141
Nguyễn Thuyên
Dốc Lã Yên Thường - TP Hà Nội
04.62963974
142
Hoàng Hướng
98 Ngô Gia Tự, Gia Lâm – TP Hà Nội
0913575419
143
Cửa hàng Dân Thịnh
558 Hà Huy Tập, Gia Lâm, TP Hà Nội
04.38274493
144
Cửa hàng Hà Thảo
719 Ngô Gia Tự, Gia Lâm, TP Hà Nội
04.362613537
145
Cửa hàng Chiến My
536 Hà Huy Tập, Gia Lâm – TP Hà Nội
04.36980901
146
Cửa hàng Đệ Vân
550 Hà Huy Tập, Gia Lâm – TP Hà Nội
04.38274199
147
Cửa hàng Thảo Thái
532 Hà Huy Tập, Gia Lâm – TP Hà Nội
04.38782713
148
Cửa hàng Thông Thuỷ
548/668A Hà Huy Tập, TP Hà Nội
04.38780889
149
Cửa hàng Đức Bình
560 Hà Huy Tập , Gia Lâm– TP Hà Nội
04.38780235
150
Cửa hàng Mai Kính
Thạch Bàn – TP Hà Nội
04.38752451
151
Cửa hàng Đông Ninh
Thạch Bàn – TP Hà Nội
04.38272715
152
Cửa hàng Thủy Tiên
Thạch Bàn – TP Hà Nội
043.8750661
153
Cửa hàng Chiến Bưởi
Thạch Bàn – TP Hà Nội
04.38276186
154
Cửa hàng Quân Hằng
Thạch Bàn – TP Hà Nội
04.36750895
155
Cửa hàng Anh Tuấn
Dốc Thạch Bàn – TP Hà Nội
04.36750535
156
Cửa hàng Yến Oanh
Tiên Hội Đông Anh – TP Hà Nội
04.38837685
157
Cửa hàng Thịnh Phát
Dục Tú - Đông Anh – Hà nội
04.66744228
158
Cửa hàng Hạnh Hương
Hoàng Quốc Việt – TP Hà Nội
04.37572907
159
Cửa hàng Huy Thúy
Hoàng Quốc Việt – TP Hà Nội
04.37572363
160
Cửa hàng Ngọc Hoa
Hoàng Quốc Việt – TP Hà Nội
04.37573115
161
Cửa hàng Hòa Nga
Hoàng Quốc Việt – TP Hà Nội
04.37553498
162
Cửa hàng Thơm Chuẩn
Hoàng Quốc Việt – TP Hà Nội
04.37551737
163
Cửa hàng Quân Nga
Hoàng  Quốc Việt – TP Hà Nội
04.37569539
164
Cửa hàng Thắng Lan
Hoàng Quốc Việt – TP Hà Nội
04.37540873
165
Cửa hàng Thủy  Tiên
Hoàng Quốc Việt – TP Hà Nội
04.37541401
166
Cửa hàng Băng Bình
Hoàng Quốc Việt – TP Hà Nội
04.37540605
167
Cửa hàng Điệp Dung
Hoàng Quốc Việt – TP Hà Nội
04.37541489
168
Cửa hàng Điệp
24 Hoàng Quốc Việt – TP Hà Nội
04.38360751
169
Showroom Hoàng Quốc Việt
36 Hoàng Quốc Việt – TP Hà Nội
04.37558642
170
Cửa hàng Hùng Hương
Đường Cao Tốc – TP Hà Nội
04.38363338
171
Cửa hàng Tuấn Hương
Đường Cao Tốc – TP Hà Nội
04.38361739
172
Cửa hàng Chị Tuyến
17 Âu  Cơ – TP Hà Nội
04.37199499
173
Cửa hàng Hậu Phương
Lạc Long Quân – TP Hà Nội
04.38364788
174
Cửa hàng Anh Phòng
Xuân Đỉnh - Từ Liêm  - TP Hà Nội
0912818089
175
Cửa hàng Cửa hàngị Cát
Thựơng Cát  - Từ Liêm  - TP Hà Nội
04.37510473
176
Cửa hàngThu Phương
497 Lạc Long Quân – TP Hà Nội
04.38364788
177
Cửa hàng Hoàng Sơn
475 Lạc Long Quân – TP Hà Nội
04.37532089
178
Cửa hàng Đàm  Hồng
595 Lạc Long Quân – TP Hà Nội
04.37534286
179
 Cửa hàng Trà Mi
507 Lạc Long Quân – TP Hà Nội
04.37531239
180
Cửa hàng Lê Giới
428 Lạc Long Quân – TP Hà Nội
04.39181184
181
Cửa hàng Hồng Quang
686 Lạc Long Quân – TP Hà Nội
04.37180800
182
Cửa hàng Vương Ngọc
151 Nguyễn Hoàng Tôn
04.22190012
183
Cửa hàng Long Nhàn
Ba La – Hà Đông  – TP Hà Nội
04.33515009
184
Cửa hàng Cường Quyên
Số 1 Ba La, Hà Đông – TP Hà Nội
04.33525667
185
Cửa hàng Diệp Linh
Số 2 Ba La, Hà Đông – TP Hà Nội
04.33523198
186
Cửa hàng Chị Hoài
Số 3 Ba La, Hà Đông – TP Hà Nội
04.33511669
187
Cửa hàng Chung Nguyệt
Số 7 Ba La, Hà Đông – TP Hà Nội
04.33524942
188
Cửa hàng Huy Vinh
Ba La, Hà Đông – TP Hà Nội
04.33821309
189
Cửa hàng Hồng Vương
Ba La, Hà Đông – TP Hà Nội
04.33821597
190
Cửa hàng Lê Thị Anh
Sân bóng, Thôn Đông Ba, T/Liêm - TP Hà Nội
01699855996
191
Cửa hàng Ng. Mạnh Hùng
Khu chợ mới Vân Canh  Hà Đông - TP Hà Nội
0904078876
192
Cửa hàng Đoan  Dậu
 Trại giam Văn hòa, Thường Tín – TP Hà Nội
04.33852339
193
Cửa hàng Anh Yên
Đập Tràn TT. Phùng – TP Hà Nội
04.33886926
194
Cửa hàng Thành Tuyết
Đập Tràn TT. Phùng – TP Hà Nội
04.33638597
195
Cửa hàng Bình Trang
Phùng- Đan Phượng - TP Hà Nội
 
196
Cửa hàng Hương Thành
Vạn Điểm , Phú Xuyên, TP Hà Nội
04.33784074
197
Cửa hàng Cô Thìn
Xuân Mai, Chương Mỹ, TP Hà Nội
04.33840109
198
Cửa hàng Điền Thủy
Xuân Mai, Chương Mỹ, TP Hà Nội
04.33840314
199
Tạo Yến
Đường 6 Trúc Sơn, Chương Mỹ - TP Hà Nội
0936544668
200
Quyền Mai
Thi trấn Trúc Sơn, Chương Mỹ - TP Hà Nội
0904178028
201
Tấn Xuyến
Thi trấn Trúc Sơn, Chương Mỹ - TP Hà Nội
0904233061
202
Cửa hàng Ông Ba
Tân Lập, Đan Phượng - TP Hà Nội
04.33631738
203
Đại ông Ba
Tân Nội - Đan Phượng - TP Hà Nội
04.33631736
204
Cửa hàng Toan Đạo
Dương Liễu, Hoài Đức, TP Hà Nội
04.33669772
205
Tuấn Hiệt
Dương Liễu, Hoài Đức, TP Hà Nội
04.33667580
206
Cửa hàng Cô Nga
Yên Sở – Hoài Đức  – TP Hà Nội
04.33668662
207
Cửa hàng Ông Tuân
Cát Quế – Hoài Đức  – TP Hà Nội
04.33668221
208
Cửa hàng Phương
Cát Quế – Hoài Đức  – TP Hà Nội
0903209987
209
Cửa hàng Xuân Đồng
Hoài Đức  – TP Hà Nội
0936784877
210
Thủy Lin
Ngãi Cầu, Hoài Đức  – TP Hà Nội
04.66605990
211
Cửa hàng anh Thắng
Di Trạch - Hoài Đức  – TP Hà Nội
04.33209220
212
Cửa hàng Lê THị Điển
Lũy Kênh, Đức Giang- TP Hà Nội
0974066207
213
Đặng Văn Hải
Cụm 5 Vĩnh Lộc, Vân nam - TP Hà Nội
0975664003
214
Cửa hàng Thắng Tuyết
Hòa Lạc, Thạch Thất - TP Hà Nội
04.33686269
215
Cửa hàng Tuấn Hệnh
Hòa Lạc, Thạch Thất - TP Hà Nội
04.33685686
216
Cửa hàng Sơn Hải
Quốc Oai – Thạch Thất - TP Hà Nội
04.33844098
217
Dũng Mai
Hoàng Xá, Quốc Oai - TP Hà Nội
04.33844125
218
Năm Thêm
Hoàng Xá, Quốc Oai – TP Hà Nội
04.33843379
219
Tuyết Nhi
Thi trấn Quốc Oai - TP Hà Nội
04.33843428
220
Hùng Thơ
Phú Mỹ, Ngọc Mỹ, Quốc Oai - TP Hà Nội
04.33844059
221
Hương Hải
Nghĩa Hương, Quốc Oai - TP Hà Nội
04.33608333
222
Sơn Hải
Thạch Hán, Quốc Oai – TP Hà Nội
04.3844098
223
Cty TNHH Hưng thịnh
Núi Thầy, Quốc Oai – TP Hà Nội
0912.565756
224
Cửa hàng Hiền Khởi
Dân Lập , Thạch Thất- TP Hà Nội
04.33709587
225
Cửa hàng Đức Hạnh
Thạch Thất - TP Hà Nội
04.33682009
226
Cửa hàng Thuy Toán
Thạch Thất - TP Hà Nội
04.33670449
227
Cửa hàng Hiền Hiệp
Ba Vì ,Thanh Oai - TP Hà Nội
0168.6490753
228
BáCửa hàng Huyền
Ba Vì ,Thanh Oai - TP Hà Nội
0914.150812
229
Hoàng Nguyện
Ba Vì ,Thanh Oai - TP Hà Nội
04.33839608
230
Tuyết Khoa
Phúc Thọ, Sơn Tây - TP Hà Nội
04.33642755
231
Tân Toan
Phúc Thọ, Sơn Tây - TP Hà Nội
04.33642013
232
Cửa hàng Đỗ Duy Thắng
Táo Hoại, Tam Thuấn Phúc Thọ - TP Hà Nội
0977768177
233
Cửa hàng Anh  Khánh
Xuân Khanh, Sơn Tây - TP Hà Nội
0988928658
234
Cửa hàng Dũng Hà
Sơn Tây – Hà Nội
04.33600188
II
TỈNH BẮC NINH
 
 
1
Văn Vượng
Kiot Đầu Cầu - Bắc Ninh
0241.3852931
2
Mừng
Kiot Đầu Cầu - Bắc Ninh
0241.3857491
3
Tuấn Tỉnh
Hiệp Hòa - Bắc Ninh
0241.3872670
4
Hoàn Thành
Hiập Hòa - Bắc Ninh
0241.3873979
5
Đức Anh
67 Trần Đăng Ninh - Bắc Ninh
0241.3870767
6
Thành Đạt
Trần Đăng Ninh - Bắc Ninh
0241.3870720
7
Luận
Bến Xe - Bắc Ninh
0241.3877625
8
Thủy Hòa
Hùng Vương - Bắc Ninh
0241.3810159
9
Loan Đồng
Bắc Ninh
0913359789
10
Dũng Thanh
Bắc Ninh
0241.3811313
11
Bình Nga
Từ Sơn  - Bắc Ninh
0241.3834395
12
Bình Ban
Phố Lim  - Bắc Ninh 
0241.3838666
13
Lâm Nhuận
Phố Lim  - Bắc Ninh 
0241.3839208
14
Phương Huyên
Từ Sơn  - Bắc Ninh
0241.3832893
15
Huấn Đường
Từ Sơn  - Bắc Ninh
0241.33832405
16
Vinh Yến
Từ Sơn  - Bắc Ninh
0241.3831564
17
Tuân Thủy
Từ Sơn  - Bắc Ninh
0214.3831545
18
Anh Đức
Từ Sơn  - Bắc Ninh
0241.3831555
19
Đức Nga
Từ Sơn  - Bắc Ninh
0241.2246145
20
Tường Hồng
Từ Sơn  - Bắc Ninh
0241.3831519
21
Hà Cường
Từ Sơn  - Bắc Ninh
0241.3502800
22
Cao Nguyên
Từ Sơn  - Bắc Ninh
 
23
Hoàn Là
Từ Sơn  - Bắc Ninh
 
24
Cửa hàng Thắng Chuyên
Đình Bảng – Bắc ninh
0241.3834559
25
Triệu Mến
Chi Phương – Bắc ninh
0974382383
26
Huỳnh Dung
Trạm Lộ – Thuận Thành – Bắc Ninh
 
27
Anh Dương
Lương Tài – Bắc Ninh
 
28
Bền Cảnh
Thị trấn Lim – Bắc Ninh
 
29
Thành Tâm
Bắc Ninh
0241.3821886
30
Thùy Ninh
Bắc Ninh
0241.3821644
31
Công Anh
208 Phố Mới
0241.3873138
32
Công Hải
Phố Dận
0241.3866471
III
TỈNH BẮC GIANG
 
 
1
Hòe Nguyệt
Bắc Giang
0240.3858677
2
Tuấn Mai
Bắc Giang
0240.3558686
3
Liên Kỳ
Bắc Giang
0240.3858416
4
Lại Tâm
Lạng Giang Kép - Bắc Giang
0240.3880274
5
Cường Huệ
Lạng Giang Kép - Bắc Giang
0240.3881669
6
Tuấn Vân
Yên Dũng - Bắc Giang
0240.3870794
7
Nguyện Luyến
Yên Dũng - Bắc Giang
0240.3861018
8
Quân Bình
Trũ - Bắc Giang
0240.3882072
9
Tám Hà
 Trũ - Bắc Giang
0982.893987
10
Mến Ly
Lục Nam - Bắc Giang
0240.3884350
11
Tiến Nhã
Việt Yên - Bắc Giang
0240.3866352
IV
TỈNH LẠNG SƠN
 
 
1
Đức Quang
97 Trần Đăng ninh – Lạng Sơn
025.3877647
2
Đồng Tâm
81A Trần Đăng ninh – Lạng Sơn
025.3711738
3
Đức Anh
87 Trần Đăng ninh – Lạng Sơn
025.3870767
4
Hòa Khiên
Trần Đăng ninh – Lạng Sơn
025.33871375
5
Hưng Liên
391 Bà Triệu – Lạng Sơn
025.3874199
6
Hoàng Nghiêm
Cầu mới – Lạng Sơn
025.378015
7
Hằng Nga
91B Phai Vệ – Lạng Sơn
025.3717718
8
Hòa Việt
Ngô Quyền – Lạng Sơn
025.3871097
9
Hoàng Luận
Số 9 Ngô Quyền – Lạng Sơn
025.3877625
10
Thế Quang
Phú Lộc 4 – Lạng Sơn
025.3873736
11
Thủy Hòa
Đường Hùng Vương – Lạng Sơn
025.3810159
12
Thế Tâm
Đường Hùng Vương – Lạng Sơn
025.3812639
13
Thành Đạt
Đường Bắc Sơn – Lạng Sơn
025.3879026
14
Hòa Đường
Thị trấn Đồng mỏ – Lạng Sơn
025.3820043
15
Cửa hàngToán Chín
Thị trấn Lục bình – Lạng Sơn
025.3840455
16
Thùy Liên
Thị trấn Lục bình – Lạng Sơn
025.3840091
17
Khoa Thiết
Thị trấn Lục bình – Lạng Sơn
025.3840943
18
Cửa hàng Hai
Thị trấn Đồng Đăng – Lạng Sơn
025.3852885
19
Cửa hàng Lan
Thị trấn Văn Quan – Lạng Sơn
025.3831060
V
TỈNH HƯNG YÊN
 
 
1
Hưng Bình
Phố mói Văn Lâm – Hưng Yên
0321.3997150
2
Hoàng Lan
Giai Phạm, Văn Lâm – Hưng Yên
0321.3967316
3
Ngọc Mười
Giai Phạm,Văn Lâm – Hưng Yên
0321.3942505
4
Tuyết Cay
Chợ đường Cái Văn Lâm
0321.3980397
5
Trình Hiền
Mỹ Hào,Văn Lâm – Hưng Yên
0321.3944989
6
Nam Hưng
Phố Nối Văn Lâm – Hưng Yên
0321.3943450
7
Dũng
Phố Nối Văn Lâm – Hưng Yên
0321.3943199
8
Anh Tập
Minh Hải Văn Lâm – Hưng Yên
0321.3940235
9
Thành Hợp
Chợ Thứa Văn Lâm – Hưng Yên
0321.3943055
10
Nguyệt Nhật
Như Quỳnh Văn Lâm – Hưng Yên
0904.585741
11
Thuấn Thuý
Chợ Nôm Văn Lâm– Hưng Yên
0321.3983099
12
Hùng Nụ
Chợ Văn Ổ Văn Lâm– Hưng Yên
0321.3833296
13
Cửa hàng Lâm Chi
Chợ Đường Cá V. Lâm– Hưng Yên
0321.3980792
14
Ttuyến Vân
Ân Thi Văn Lâm– Hưng Yên
0321.3840547
15
Văn Thiêm
Chợ Đậu Văn Lâm– Hưng Yên
0321.3989294
16
Tuấn Điệp
Nghĩa Trụ Văn Lâm– Hưng Yên
0321.3980935
17
Văn Triệu
Như Quỳnh Văn Lâm– Hưng Yên
0321.3987447
18
Hưng Loan
Minh Hải Văn Lâm– Hưng Yên
0321.3943666
19
Thanh Vân
Lạc Đạo Văn Lâm– Hưng Yên
0321.3985991
20
Hải Phương
Thuấn Hưng Văn Lâm– Hưng Yên
0321.3981219
21
Tuyến Quế
Cỗu Khe Văn Lâm– Hưng Yên
0321.3911105
22
Văn Thai
Khoái Châu Văn Lâm– Hưng Yên
0321.3910171
23
Cửa hàng Chiêu Huyền
Thị trấn Bần Văn Lâm– Hưng Yên
0321.3943185
24
Văn Doanh
Minh Đức Văn Lâm– Hưng Yên
0321.3945283
25
Cửa hàng chín Thỉnh
Minh Đức Văn Lâm– Hưng Yên
0321.3955093
26
Cửa hàng Chính Thỉnh
Minh Đức Văn Lâm– Hưng Yên
0321.3945034
27
Văn Hiếu
Chợ Hè Văn Lâm– Hưng Yên
0321.3983106
28
Văn Xuyến
Cưủ Cao Văn Lâm– Hưng Yên
0321.3931252
29
Thắm Mẫu
Tân Tiến Văn Lâm– Hưng Yên
0321.3937569
30
Văn Giáp
Tân QuangVăn Lâm– Hưng Yên
0321.3983537
31
Duy Tiến
Đình DùVăn Lâm– Hưng Yên
0321.3982431
32
Cao Thuỷ
Chợ ó Văn Lâm – Hưng Yên
0321.3950059
33
Hạnh Bộ
Đông Kết, Khoái Châu – Hưng Yên
0321.3929029
34
Vinh Nhật
Bô Thời Khoái Châu
0321.3920067
35
Anh Phong
Bình Minh Khoái Châu
0321.3915780
36
Anh Văn
Trương Xá - Kim Động
0321.3818077
37
Thành Lan
Từ Hồ – Yên Mỹ
0321.3965081
38
Anh Hảo
Ngũ Lão – Kim Động
0321.3820565
39
Trương Huê
Trương Xá - Kim Động
0321.3818146
40
Hùng Quyên
Thị trấn  Khoái Châu
0321.3910819
41
Hải Phương
Chợ Giàn - Khoái Châu
0321.3918219
42
Đồng Thiện
Đông Kết, Khoái Châu – Hưng Yên
0321.3929714
43
Anh Phúc
Cầu Khê - Khoái Châu
0321.3710546
44
Định Dư
Mễ Sở – Văn Giang
0321.3915745
45
Dũng Cúc
Trí Tân Khoái Châu
0321.3918138
46
Mạnh Hà
Đức Hợp – Kim Đông
0321.3817166
47
Tuấn Thiết
Dạ Trạch Khoái Châu
0321.3916090
48
Tâm Quốc
Bình Minh Khoái Châu
0321.3916769
49
Toán Lưụ
Cống Vại – nYên Mỹ
0321.3964350
50
Hiển Tranh
Quán Cá Khoái Châu
0321.3910144
51
Ninh Mừng
Mễ Sở  - Văn Giang
0321.3938071
52
Bào Thu
Mễ Sở  - Văn Giang
0321.3931419
53
Sơn Tuyến
Cống Tráng  - Yên Mỹ
0321.3977382
54
Thủy Viển
Đại Hưng – Khoái Châu
0321.3918145
55
Cửa hàng Chiên Quyên
Trí Tân – Khoái Châu
0321.3918154
56
Thanh Đống
Trương Xá - Kim Động
0321.3818020
57
Phương Thảo
Lực  Điền – Yên Mỹ
0321.3975071
58
Anh Tốn
Mễ Sở – Văn Giang
0321.3938259
59
Dũng Hậu
Đông Tảo – Khoái Châu
0321.3915727
60
Anh Trường
Đông Tảo – Khoái Châu
0321.3915567
61
Tuyên Thủy
Văn Giang
0321.3931760
62
Anh Cửa hànguyển
Dạ Trạch – Khoái Châu
0321.3916004
63
Gia Mỹ
Phố Nối
0321.3943669
64
Cửa hàngị Tuyến
Mỹ Hào – Hưng Yên
0321.3945147
65
Tuấn Phú
Trương Xá - Kim Động
0321.3818520
66
Nam Hưng
Phố Nối
0321.3522070
67
Khang Nguyệt
Cống Tráng  - Yên Mỹ
0321.3830067
68
Hải Toản
Chợ Từ Hổ
0321.3965018
69
Anh Dực
Phù Cừ – Hưng Yên
0321.3854262
70
Thanh Quý
Tiên Lữ – Hưng Yên
0321.3887180
71
Anh Đông
Bần , Yên Mỹ – Hưng Yên
0321.3943256
72
Cửa hàng Anh Chơn
Ân Thi – Hưng Yên
0321.3830254
73
Cửa hàng Chiên Quyên
Khoái Châu – Hưng Yên
0321.3919158
74
Phương Nguyên
Chợ Đầu  – Hưng Yên
0321.3884785
75
Tuấn Mây
Tô Hiệu – Hưng Yên
0321.3866067
76
Biển Ngân
Tô Hiệu – Hưng Yên
0321.3550226
77
Hoan Vĩ
Ba Hàng – Hưng Yên
0321.3873331
78
Thúy Phi
An Viên,Tiên Lữ – Hưng Yên
0321.3873551
79
Khải Dịu
Phương Liên, Tiên Lữ – Hưng Yên
0321.3877961
80
Thủy Dung
Phố Cao, Phù Cừ – Hưng Yên
0321.3850019
81
Cửa hàng Chú Độ
Minh Tân, Phù Cừ – Hưng Yên
0321.3854554
82
Anh Hiệu
Phố Cao, Phù Cừ – Hưng Yên
0321.3854134
83
Giao Miền
Ân Thi – Hưng Yên
0321.3830249
84
Ai Liên
Ân Thi – Hưng Yên
0321.3830730
85
Cửa hàng chú Chim
Chợ Đìa, Ân Thi – Hưng Yên
0321.3830254
86
Thanh Đông
Kim Động – Hưng Yên
0321.3818020
87
Xuân Phương
Kim Động – Hưng Yên
0321.3818341
88
Trương Huê
Kim Động – Hưng Yên
0321.3818146
89
Cửa hàng chú Hảo
Kim Động – Hưng Yên
0321.3820565
90
Cửa hàng Hậu Bích
Kim Động – Hưng Yên
0321.3817319
91
Bền Dục
Văn Lâm –Hưng Yên
0321.3980418
92
Toàn Lưu
Yên Mỹ – Hưng Yên
0321.3964350
93
Thành Nam
Yên Mỹ – Hưng Yên
0321.3965081
94
Cửa hàng chú Khải
Yên Mỹ – Hưng Yên
0321.3963000
95
Cửa hàng chú Sơn
Yên Mỹ – Hưng Yên
0321.3977382
96
Ninh Mừng
Văn Giang – Hưng Yên
0321.3938017
97
Quang Hải
Văn Giang – Hưng Yên
0321.3938093
98
Thủy Tiên
Văn Giang – Hưng Yên
0321.3931760
VI
TỈNH HẢI DƯƠNG
 
 
1
Hiền duy
Nam Cường
0320.3550011
2
Tuấn Chính
Phú Lộc
0320.3780236
3
Cửa hàng Chiến Huyên
Kim Thành
0320.3720048
4
Tình Nga
Thị Trấn Thanh Hà
0320.3815517
5
Thành An
Ngô Quyền
0320.3845870
6
Kha Dung
Kim Thành
0320.3720191
7
Quang Liên
Chợ Mát
0320.3890203
8
Kim Quyền
Ninh Giang
0320.3760685
9
Thịnh Thành
Gia Lộc
0320.3716507
10
Nam Huệ
Thanh Miện
0320.3736826
11
Tiến Thực
Ghẽ
0320.3783299
12
Lanh Lởi
Thanh Miện
0320.3736239
13
Tuyển Nga
Lai Cách
0320.3785336
14
Khuyên Dương
Ninh Giang
0320.3760060
15
Điệp Lập
Tiền Tiến, Thanh Hà
0320.3815826
16
Xuân Đô
Lai Cách
0320.3783529
17
Phương Cường
Chợ Đọ
0320.3760224
18
Tuyết Nga
Cầu Ràm
0320.3760867
19
Hưng Lụa
Gia Lộc
0320.3715577
20
Lan Toản
Thanh Hà
0320.3781433
21
Cửa hàngú Bộ
Thanh Giang, Thanh Miện
0320.3739062
22
Cửa hàng Chuyên Bắc
Thanh Hà
0320.3812250
23
Dúi Tuyết
Việt Hoà
0320.3890747
24
Hưng Nhuần
Quán Sài
0320.3741191
25
Bình Trọng
Gia Lộc
0320.37104770
26
Hoan Trúc
Thanh Miện
0320.3736995
27
Thịnh Thu
Thanh Hà
0320.3815308
28
Anh Phú
Quán Sài, Gia Lộc
0320.3741059
29
Hạnh Hà
Đọ – Ninh Giang
0320.3760250
30
Quyên Cường
Gia Lộc
0320.3861620
31
Sơn Oanh
Quán Gỏi
0320.3787029
32
Thanh Nhạn
Ninh Giang
0320.3767585
33
Thụy Cúc
Ninh Giang
0320.3760708
34
Anh Hoát
Tân An
0320.3818021
35
Cửa hàng Ngọc Thạch
Bưu điện Ninh Giang
0320.3777288
36
Đang Hội
Ghẽ – Cẩm Giàng
0320.3786548
37
Anh Thế
Gia Lộc
0320.3716446
38
Anh Ngõa
Tứ Kỳ
0320.3747197
39
Đông Hằng
Tứ Kỳ
0320.3748265
40
Du Cúc
Chợ Lại – Thanh Hà
0320.3814255
41
Dũng Hà
Ngã Tư Mắc - Tứ Kỳ
0320.3747157
42
Quyên Phúc
Bình Giang
0320.3778660
43
Cường Sinh
Tứ Kỳ
0320.3519537
44
Thủy Tải
Gia Lộc
0320.3711416
45
 Hà Hường
Cẩm Chế – Thanh Hà
0320.3818047
46
Anh Thân
Cổ Dũng, Kim Thành
0320.3729664
47
Anh Mạnh
Cổ Dũng, Kim Thành
0320.3729997
48
Anh Tường
Cổ Dũng, Kim Thành
0320.37296697
49
Anh Tuấn
Phạm Xá, Kim Thành
0320.3728196
50
AnhTuấn
TT Phú Thái- Kim Thành
0320.3721181
51
Anh Phán
TT Phú Thái- Kim Thành
0320.3720479
52
Phong Hoa
Kim Đính - Kim Thành
0320.3723107
53
Anh Khoa
Bình Dân - Kim Thành
0320.3724233
54
Anh Thống
Bình Dân - Kim Thành
0320.3724893
55
Đức Trung
Đồng Gia , Kim Thành
0320.3724375
56
Anh Tư
Đồng Gia , Kim Thành
0320.3725527
57
Du Nụ
Kim Anh - Kim Thành
0320.3721286
58
Thủy Nhàn
Đại Đức - Kim Thành
0320.3724384
59
Đức Tám
 TT An Lưu – Kinh Môn
0320.3822290
60
Đoàn Mai
TT An Lưu – Kinh Môn
0320.3011129
61
Nhật Huệ
Hiệp Sơn – Kinh Môn
0320.3822020
62
Tuấn Ngân
Huề Trì – Kinh Môn
0320.3827869
63
Tấn Phố
Thượng Quận – Kinh Môn
0320.3041587
64
Khải Lộc
Phúc Thành – Kinh Môn
0320.3525062
65
Thu Vuông
Thất Hùng – Kinh Môn
0320.3825066
66
Anh Dục
Thất Hùng – Kinh Môn
0320.3825028
67
Hương Bẩy
Cầu Nhân Lý – Nam Sách
0320.3754270
68
Anh Quân
Ba Hàng – Nam Sách
0902.283601
69
Thu Nghĩa
Nam Sách – Hải Dương
0320.3754425
70
Thủy Cúc
Ninh Giang – Hải Dương
0320.3760708
71
Hoan Trúc
Thanh Miện – Hải Dương
0320.3736995
72
Xuân Đô
Lai Cách – Hải Dương
0320.3783529
73
Cửa hàng Mạnh Chiều
Lai Khê, Kim Thành
0320.3729997
74
Yến Phục
Tứ Kỳ – Hải Dương
0320.3748160
75
Đức Thanh
Cẩm Giàng – Hải Dương
0320.3786624
76
Vui Hiền
Gia Lộc – Hải Dương
0320.3764358
77
Quý Nhung
Nam Sách – Hải Dương
0320.3794571
78
Quốc Tấn
Lai Cách – Hải Dương
0320.3896648
79
Quốc Đạt
Yừt Kiêu – Tân Hải
0320.3860038
80
Bình Thuần
Chợ Mát – Hải Dương
0320.3891637
81
Lơ Là
Nguyễn Lương Bằng - HD
0320.3788498
82
Tuấn Lành
Bình Hàn - Hải Dương
0320.3844830
83
Việt Duy
Mạo Điền - Hải Dương
0320.3550011
84
Thúy Sinh
Trần Hưng Đạo - HDương
0320.3855022
85
Tuý Minh
Chí Linh - Hải Dương
0320.3885386
86
Hưng Lụa
Gia Lộc - Hải Dương
0320.3715577
87
Thành Nhạn
Ninh Giang - Hải Dương
0320.3767585
88
Huy ánh
Chí Linh - Hải Dương
0320.3405194
89
Xuân Hữu
Chí Linh - Hải Dương
0320.3580594
90
Hạnh Hưng
Chí Linh - Hải Dương
0320.3883073
91
Phương Trang
Chí Linh - Hải Dương
0320.3884092
92
Thúy Anh
Chí Linh - Hải Dương
0320.3884926
93
Sơn Hà
Chí Linh - Hải Dương
0320.3256108
94
Đức Sơn
Chí Linh - Hải Dương
0320.3587595
95
Huy Hằng
Chí Linh - Hải Dương
0320.3588268
96
Quang Mây
Chí Linh - Hải Dương
0320.3884955
97
Cam Tạo
Chí Linh - Hải Dương
0320.3212982
98
Cảnh Cương
Chí Linh - Hải Dương
0320.3690227
99
Thủy Tuyên
Văn Giang – Hưng Yên
0320.3931760
100
Quang Hảo
Văn Giang – Hưng Yên
0320.3938095
101
Ninh Mừng
Văn Giang – Hưng Yên
0320.3938071
102
Công Nhàn
Văn Giang – Hưng Yên
0320.3931163
103
Anh Sơn
Phố Cảo, Phù Cừ – Hưng Yên
01665218928
104
Long Ngòi
Phố Đức – Hưng Yên
0914949596
105
Nga Luyến
Phố Cao – Phù Cừ – Hưng Yên
0320.3854401
106
Viên Nhật
Đoàn Đào – Hưng Yên
0913005096
107
Hoạt Lựu
Trung Dũng – Phù Cừ – Hưng Yên
0320.3501509
108
Tiến Bé
La Tiến – Phù Cừ – Hưng Yên
0985320795
109
Hà Mai
La Tiến – Phù Cừ – Hưng Yên
0321.3875355
110
Dinh Mẫn
Xuôi- Phù Cừ – Hưng Yên
0320.3875146
111
Cường Nhàn
Xuôi- Phù Cừ – Hưng Yên
0987396555
112
Việt My
Ba Hàng – Tiên Lữ – Hưng Yên
0985791964
113
Hoan Vĩ
Ba Hàng – Tiên Lữ – Hưng Yên
0989293334
114
Hải Dịu
Phương Chằn – Hưng Yên
0989125199