• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Danh sách đại lý cấp 2 Chi nhánh Miền Trung

Danh sách đại lý cấp 2 Chi nhánh Miền Trung

 

STT Đại lý Địa chỉ số điện thoại
01 CH Hoa Hằng Ba Đông - Quảng Bình 052 3512108
02 CH Kiên Diện Lệ Thủy  - Quảng Bình 052 3882938
03 CH Hùng Thúy Đồng Hới  - Quảng Bình 052 3852601
04 CH Thảo Thúy QLộ 1A - Đồng Hới - Quảng Bình 052 3852601
05 CH Dung Lương Đồng Hới  - Quảng Bình 052 3822025
06 CH Dũng Hải Lệ Thủy  - Quảng Bình 052 3882843
07 CH Tám Thủy Quảng Ninh  - Quảng Bình 052 3872156
08 CH Minh Lý Quảng Ninh  - Quảng Bình 052 3872154
09 CH Diện Lê Quảng Ninh  - Quảng Bình 052 3996298
10 CH Vinh Huệ Lệ Thủy  - Quảng Bình 052 3882824
11 CH Phương Lý Quảng Ninh  - Quảng Bình 052 3936456
12 CH Ty Lập Ba Đồn  - Quảng Bình 052 3512583
13 CH Nhất Đồng Hới  - Quảng Bình 052 3829884
14 CH Loan Lý Lệ Thủy  - Quảng Bình 052 3883424
15 CH Hải Xuân Quảng Ninh  - Quảng Bình 052 3872757
16 CH Trang Tịnh Đồng Hới - Quảng Bình 052 3827916
17 CH Dũng Hùng Lý Hoà - Quảng Bình 052 3864207
18 CH Thu Nghĩa Nam Cầu Lý Hoà - Bố Trạch - Quảng Bình 052 3846979
19 CH Linh Sơn Thanh Vinh - Thanh Khê - Bố Trạch Quảng Bình 052 3656949
20 CH Vân Lợi TT Ròn - Quảng Bình 052 3969698
21 CH Xuân Bính TT Hoàng Lão - Quảng Bình 052 3862299
22 CH Hoà Thụ TT Lý Hoà - Quảng Bình 052 3864237
23 CH Tiến Đạt TT Ba Đồn - Quảng Bình 0912 414121
24 CH Nhàn Hạnh Quảng Ninh  - Quảng Bình 052 2216322
25 CH Sơn Thạch Bàn Đồng Hới - Quảng Bình 052 3821831
26 CH Tuấn Sự Vĩnh Linh - Quảng Trị 053 3624650
27 Huệ Tỉnh  Hồ Xá – Vĩnh Linh- Quảng Trị  053 3820430
28 Tuyến  Tuyến  Cửa Tùng – Vĩnh Linh - Quảng Trị  053 3823222
29 Hùng Liên  Hồ Xá – Vĩnh Linh- Quảng Trị  053 3820706
30 Tiến Đạt  Cửa Tùng – Vĩnh Linh - Quảng Trị  053 3823276
31 Anh Huy  Vĩnh Kim, Vĩnh Linh - Quảng Trị  053 3611224
32 Tân Phú  Gio Linh - Quảng Trị 053 3825472
33 Lợi Vuông  Chợ Kên – Vĩnh Linh - Quảng Trị 053 3884284
34 Hào Thuỷ  Khe Sanh - Quảng Trị 053 3880231
35 Hồng Bình  Lao Bảo - Quảng Trị 053 3877206
36 Xuân Mai  Cam Lộ - Quảng Trị 053 3872206
37 Ân Lý  Chợ Kên – Vĩnh Linh - Quảng Trị 053 3884268
38 Cam Vũ  Cam Lộ - Quảng Trị 053 3871604
39 Đa Hiền  Gio Linh - Quảng Trị 053 3825348
40 CH Cúc Phương Đông Hà - Quảng Trị 053 3852147
41 CH Hồng Cường Long Hưng - Quảng Trị 053 3682140
42 CH VLXD Đoàn Luyến  103 Lê Duẩn - Quảng Trị  053 3853417
43 CH VLXD Tân  171 QL 9B Đông Hà   - Quảng Trị  053 3852889
44 CH VLXD Phước Dũng  176 Trần Hưng Đạo - Quảng Trị  053 3862944
45 CH VLXD Ngọc Mai  TT Hải Lăng - Quảng Trị  053 2211423
46 CH VLXD Quang Dũng  TT Hồ X á, Vĩnh Linh- Quảng Trị   053 2211488
47 CH VLXD Anh Thuỷ  TT Hồ Xá Vĩnh Linh- Quảng Trị  053 3853145
48 CH VLXD Như Hoàng  QL1A - Quảng Trị  053 3811163
49 CH Cường Ty Phú Lộc - Huế 054 3692663
50 CHVLXD Hồng Phát  161 Huỳnh Thúc Kháng - Huế  054 3524957
51 CHVLXD Phúc Nguyên 263 Huỳnh Thúc Kháng - Huế  054 3524262
52 CHVLXD Hoàng Dung  146 Hùng Vương - Huế  054 3823274
53 CHVLXD Song B  124 Hùng Vương - Huế  054 3825986
54 CHVLXD Quý Quốc  45 Hùng Vương - Huế  054 3846849
55 DNTN Hải Sơn  220 Hùng Vương - Huế  054 3824568
56 CHVLXD Như Hiền  63 Nguyễn Sinh Cung - Huế  054 3822908
57 CHVLXD Cường Thịnh  167 Huỳnh Thúc Kháng - Huế  054 3525092
58 DNTN Bảo Trác  198 Hùng Vương - Huế  054 3824293
59 DNTN Vĩnh Phú  97 Huỳnh Thúc Kháng - Huế  054 3522607
60 DNTN Tân Vĩnh Phú  35 Trần Thúc Nhẫn - Huế  054 3823462
61 CHVLXD Anh Tuấn  Hương Vinh – Ba Vinh Huế - Huế  054 3559343
62 CHVLXD Quang Thiện  Hương Vinh – Ba Vinh Huế  054 3559228
63 CHVLXD Sen  Vinh An - Huế  054 3539262
64 CHVLXD Phúc B  Thuận An - Huế  054 3834926
65 CHVLXD Dũng Liễu  TT Phú Bài - Huế  054 3529736
66 CHVLXD Hiệp Thành  02 An Dương Vương - Huế 054 3845276
67 An Phú Cường 99 Huỳnh Thúc Kháng -Huế 054 3522381
68 An Vân Lý Thái Tổ-Huế 054 3589146
69 Bảo Bình Huỳnh Thúc Kháng-Huế 054  3524502
70 Bảo Trác 218 Hùng Vương-Huế 054  3824293
71 Bé Sơn Phú Bài-Huế 054  3862339
72 Cường Thịnh Huỳnh Thúc Kháng-Huế 054  3525092
73 Cẩm Bình Chợ Mai-Huế 054  3850225
74 Chị Dung Huỳnh Thúc Kháng-Huế 054  3528268
75 Đức Hảo 19 Trần Phú-Huế 054  3826224
76 Hải Sơn 220 Hùng Vương-Huế 054  3824568
77 Hồng Hạnh Lô A19  Phạm Văn Đồng-Huế 054  3811550
78 Hồng Phát 161 Huỳnh Thúc Kháng-Huế 054  3531784
79 Hoa Cúc Lô A9 Phạm Văn Đồng-Huế 054  3824960
80 Hoa Huệ 122 Kim Long-Huế 054  3210461
81 Hoà Lợi Huỳnh Thúc Kháng 054  3523318
82 Thanh Thanh 09 Phạm Văn Đồng-Huế 054 224222
83 Thiện Lộc Phạm Văn  Đồng-Huế 054 3814410
84 Hồng Tuỵ Huỳnh Thúc Kháng-Huế 054 3531784
85 Thuỳ Kim Lê Duẫn-Huế 054 3524967
86 CTCP VLXD Huế 139 Bà Triệu-Huế 054 3810543
87 Vĩnh Phú Huỳnh Thúc Kháng-Huế 054 3522607
88 Xuân Đào Huỳnh Thúc Kháng-Huế 054 3524968
89 Xuân Thịnh Huỳnh Thúc Kháng-Huế 054 3534355
90 CH Dũng Liễu Số 95 - Nguyễn Đức Thành -Hương Thuỷ - Huế 054 3861404
91 CH Bé Đoàn Thủy Dương - Hương Thủy - Huế 054 3854563
92 CH Ngọc Trang Phong Điền - Huế 054 2215701
93 Ngân Hoa  Trần Cao Vân – Đà Nẵng  0511 3758287
94 Ngọc Lài  Tôn Đức Thắng – Đà Nẵng  0511 3842831
95 Quảng Phú  Điện Biên Phủ - Đà Nẵng  0511 3767283
96 Thiện Tâm  Trần Cao Vân – Đà Nẵng  0511 3733220
97 Thu Thảo  Tôn Đức Thắng – Đà Nẵng 0511 3765070
98 Thy Thiên  Tôn Đản – Đà Nẵng  0511 3863538
99 Vĩnh Được  237 Tô Hiệu – Đà Nẵng  0511 3764249
100 Anh Phương  Ngô Quyền – Đà Nẵng  0511 3931242
101 Anh Thuỷ  Ngô Quyền – Đà Nẵng  0511 3812805
102 An  Trung  Lê Văn Hiến – Đà Nẵng  0511 3950067
103 Minh Thành Ngô Gia Tự - Đà Nẵng  0511 3824529
104 Phong Phú  Trần Bình Trọng – Đà Nẵng  0511 3824096
105 Phước Vinh  Điện Biên Phủ - Đà Nẵng  0511 3712215
106 DNTN Quỳnh An  Hải Phòng – Đà Nẵng  0511 3824791
107 Thanh Phú  Ngô Quyền – Đà Nẵng  0511 3836847
108 Ly Na Lô C1 Nguyễn Tri Phương - Đà Nẵng 0511 6250081
109 Hoàng Anh Lô 12 Khúc Hạo - Đà Nẵng 0511 3916790
110 Triệu Phú 285 Núi Thành - Đà Nẵng 0511 3640110
111 CH Tuyết Mai Phan Đăng Lưu - Đà Nẵng 0511 3613053 
112 Tung Huy Thành 468 Lê Duẩn - Đà Nẵng 0511 3826136
113 Trương Phú 81 Hùng Vương - Đà Nẵng 0511 3817869
114 Thanh Lộc Đán Dũng Sĩ Thanh Khuê - Đà Nẵng 0511 3760192
115 Quốc Hương 154 Hùng Vương - Đà Nẵng 0511 3816442
116 Thịnh Phước 196 Hùng Vương - Đà Nẵng 0511 3840234
117 Đăng Lê 198 Hùng Vương - Đà Nẵng 0511 3866868
118 Nguyên Vũ 352 Tôn Đức Thắng -Đà Nẵng 0511 3767283
119 Thuý Nga Âu Cơ - Đà Nẵng 0511 3736093
120 Đức Tuấn 89 Hùng Vương - Đà Nẵng 0511 3833088
121 An Trung  150 Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng 0511  3950067
122 Kim Thuận   119 Ngô Quyền - Đà Nẵng 0511 3422458
123 Xuân Thu  329 Nguyễn Tri Phương - Đà Nẵng 0511 3612358
124 Bình Phương  89 CMT8 - Đà Nẵng 0511 3697275
125 Tân Minh Hoàng  2 Nguyễn Tri Phương ND - Đà Nẵng 0511 3696234
126 Hương Sơn  57 Ngô Quyền - Đà Nẵng 0511 3912352
127 Ánh Mai  Lô 3 CMT8 - Đà Nẵng 0511 3846762
128 Việt Toàn   Núi Thành - Đà Nẵng 0511 3618756
129 Thi Khuân  629 B Núi Thành - Đà Nẵng 0511  3642245
130 Việt Phương  Khu Dân cư số 04 - Đà Nẵng 0511 3611611
131 CH SBB 249 - Nguyễn Hữu Thọ - TP Đà Nẵng 0511 3505807
132 Tân An  373 ông Ích Khiêm - Đà Nẵng 0511 3816599
133 Minh Loan  5 Núi Thành - Đà Nẵng 0511 3627786
134 Hoàn Thắng  100 Hàm Nghi - Đà Nẵng 0511 3650027
135 Nhân Mỹ  204 Huỳnh Ngọc Huệ -Đà Nẵng 0511 3725754
136 Sông Thao  126 Ngũ Hành  Sơn - Đà Nẵng 0511 3955684
137 92 Thuận Phước  92 Thuận Phước - Đà Nẵng 0511 3537818
138 Vũ Chính  251 Trần Cao Vân - Đà Nẵng 0511 3824479
139 CH Đông Dương Phan Bội Châu, Tam kỳ, Quảng Nam 0510 3845565
140 Anh Kỳ  12 Phan Bội Châu ,Tam Kỳ - Quảng Nam  0510 3851438
141 CH Sáu Đại Hưng Đại Lộc, Quảng Nam 0905 923924
142 CH Tân Thành Phát Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam 0510 6524003
143 CH Thành An Điện Thắng - Điện Bàn - Quảng Nam 0510 2472039
144 CH Tân Phong III Điện Dương - Điện Bàn - Quảng Nam 0510 3940630
145 Anh Dũng  Q Lộ 14B, Phong Bắc, Hoà Thọ, Quảng Nam  0510 3670058
146 Tương Giao  Tân An, Tân Lập, Hội An - Quảng Nam  0510 3921210
147 Anh Hạ  Lai Nghi, Hội An - Quảng Nam  0510 3967259
148 Hứa Chín  Hội An - Quảng Nam  0510 3943216
149 Huỳnh Nhi  137, TT Nam Phước - Quảng Nam  0510 3877319
150 Hiệp Thành  TT Vĩnh Điện - Quảng Nam  0510 3867303
151 Hưng Thịnh  139 Phan Châu Trinh, Tam Kỳ - Quảng Nam  0510 3851347
152 Chị Huệ  42 Q Lộ 1A TT Vĩnh Điện - Quảng Nam  0510 3867539
153 Nguyễn Văn Bồi Điện Phong, Điện bàn, Quảng Nam 0510 3744670
154 Minh Tiến  Chợ Phong Thử - Quảng Nam  0510 3741825
155 Nho Ngọc  Tam An, Tam Kỳ - Quảng Nam  0510 3812677
156 Nam Thanh  101, TT Nam Phước - Quảng Nam  0510 3877397
157 Chị Phương  Thôn 03,Trà Kiệu - Quảng Nam  0510 3877689
158 Sum Vầy  31 Nhị Trưng, Hội An - Quảng Nam  0510 3863615
159 CH Minh Tiến Nguyễn Tri Phương - Đà Nẵng 0511 3647955
160 CH Hiệp Hoà Nam Phước - Quảng Nam 0510 3877789
161 CH Lợi Cúc Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam 0510 3885522
162 Toàn lộc  Số 01 A Điền Thắng - Quảng Nam  0510 3869561
163  CH Đinh  Tam Hiệp, Núi Thành - Quảng Nam  0510 3871820
164 CH Thu Nga Tam Xuân I, Núi Thành, Quảng Nam 0510 3891239
165 Hùng Thu  Số 02 Núi Thành Quảng Nam  0510 3892748
166 CH Tinh Thu Khối 3, Núi Thành - Quảng Nam  0510 3871666
167 CH Minh Ba Khối 2, Núi Thành - Quảng Nam  0510 3870574
168 Hoa Cang 29 Quang Trung, Phú Sơn-Quảng Ngãi 055 3880171
169 Sương Xã Phổ Văn, TT Đức Phổ-Quảng Ngãi 055 3972029
170 Kim Phụng 55 QL 1A, TT Đức Phổ-Quảng Ngãi 055 3859268
171 Lệ Tâm 47 QL 1A, TT Đức Phổ-Quảng Ngãi 055 3859270
172 Văn Vũ 208 QL 1A, TT Đức Phổ-Quảng Ngãi 055 3859258
173 Chị Kiều Trà Cau, Đức Phổ-Quảng Ngãi 055 3972899
174 Thuý Hoa TT Tam Quan-Quảng Ngãi 055 3865319
175 Cô Châu 208 Quang Trung-Quảng Ngãi 055 3824525
176 Chấn Hoa Khối 01, TT La Hà, TN - Quảng Ngãi 055 3845810
177 Chấn Hưng Lô 117 Hai Bà Trưng - Quảng Ngãi 055 3820205
178 Cầu Lài 884 Quang Trung - Quảng Ngãi 055 3828555
179 Huy Dung 359 Hùng Vương - Quảng Ngãi 055 3823090
180 Huỳnh Liễu 59 Hoàng Văn Thụ - Quảng Ngãi 055 3823522
181 Hồng Ngoan 86 Lê Lợi - Quảng Ngãi 055 3816388
182 Hai Thứ Khu 01 Bình Sơn - Quảng Ngãi 055 3851214
183 CH Hoàng Phố Bình Sơn - Quảng Ngãi 055 6277067
184 CH Trung Nam Bình Sơn - Quảng Ngãi 055 3602307
185 Chị Hương  20 Quang Trung - Quảng Ngãi 055 3825562
186 Lưu Luyến Khối 01, TT La Hà - Quảng Ngãi 055 3845505
187 Minh Thế 103 Quang Trung 055 3816516
188 Phương Hùng 167 Quang Trung - Quảng Ngãi 055 3820705
189 Lệ Thuý Tịnh Ấn Tây – Sơn Tịnh - Quảng Ngãi 055 3842669
190 Tuấn Nha 845 Quang Trung - Quảng Ngãi 055 3826559
191 Thịnh Phát 273 Quang Trung - Quảng Ngãi 055 3822188
192 Võ Thành 414 Lê Lợi - Quảng Ngãi 055 3812491
193 Văn Trưởng 276 Nguyễn Trải - Quảng Ngãi 055 3823265
194 Thức Dốc Sỏi, Bình Sơn - Quảng Ngãi 055 3852123
195 Thành Đào Sông Vệ - Quảng Ngãi 055 3848483
196 Trưởng B Đức Chánh, Mộ Đức 055 3939124
197 Thiện Tín 229 Quang Trung-Quảng Ngãi 055 3823867
198 XNXD Mộ Đức TT Mộ Đức, Quảng Ngãi 055 3820630
199 Chị Nga Nghĩa Kỳ, Tư Nghĩa - Quảng Ngãi 055 3823090
200 Tứ Hải Khối 02, TT Đức Phổ - Quảng Ngãi 055 3859664
201 Ngọc Thiệu 60 Tây Sơn - Quy Nhơn 056 3827010
202 CH Thanh Thảo Phước An, Tuy Phước - Quy Nhơn 056 3833203
203 Xuân Hằng Khu vực 02, Phước Nhơn - Quy Nhơn 056 3848134
204 Hiệp Hưng 270B Nguyễn Thái Học-Quy Nhơn 056 3521693
205 Thuận Phát 135 Hoàng Hoa Thám-Quy Nhơn 056 3836263
206 CH Vân Đào 380 Nguyễn Thái Học-Quy Nhơn 056 3846190
207 Liên Trung 127 Quốc Lộ 1A TT -Quy Nhơn 056 3739015
208 Dũng Bé 170 Quốc Lộ 1A TT -Quy Nhơn 056 3865242
209 Liên 166 Quốc Lộ 1A TT -Quy Nhơn  056 3865223
210 Thăng Long TT Tuy Phước-Quy Nhơn 056 3634923
211 Phượng 192 QL 1A TT -Quy Nhơn 056 3861852
212 Hương Thịnh 59 Quang Trung-Quy Nhơn 056 3861959
213 Hồng Châu 261 Quang Trung-Quy Nhơn 056 3850623
214 Trần Hồng 262 Trần Phú-Quy Nhơn 056 3835261
215 Liên Minh 108 Quốc Lộ 1-Quy Nhơn 056 3836273
216 Liên Hiệp 113/35 Ngô Gia Tự - Quy Nhơn 056 3835362
217 Thu Minh 225 Hùng Vương - Quy Nhơn 056 3648419
218 Bác Ninh TT Bình Dương, Phù Mỹ - Quy Nhơn 056 3858274
219 Tân Phương TT Diêu Trì, Tuy Phước - Quy Nhơn 056 3834629
220 Liên Hiệp 01 Bình Dương, Phù Mỹ - Quy Nhơn 056 3856814
221 Năm Đôn Gò Găng, Nhân Thành - Quy Nhơn 056 3537257
222 Thân Thắm Tân Xuân, Cát Hanh - Quy Nhơn 056 3852366
223 Sơn Thuý Giáp Cát, Tam Quan, HN - Quy Nhơn 056 3865686
224 CH Sơn Quân Phù Cát - Bình Định 056 3750770
225 CH Ngọc Bích 238 - Phan Bội Châu - Qui Nhơn 056 3815575
226 CH Hạnh Duyên Khối 1 - P. Phú Lâm - TP tuy Hoà - Phú Yên 057 3851191
227 CH Cường Thái Dương 06 - Lê Lợi - P.Nhất - Tuy Hoà - Phú Yên 057 3811036
228 CH Hiệp Thành P7 - Tuy Hoà - Phú Yên 057 3824444
229 CH Minh hạnh Tuy Hoà - Phú Yên 057 3559435
230 CH Phước Lộc Hoà Thành - Đông Hoà - Tuy Hoà 057 3565255
231 CH Phường Thải Phú Hiệp -  Đông Hoà - Tuy Hoà 057 3568974
232 CH Hoài Ân Chí thạnh - Tuy An - Tuy Hoà - Phú Yên 057 3865333
233 CH Minh Tân Tiến 101 - Lê Lợi - Tuy Hoà - Phú Yên 057 3820920
234 CH Thanh Lân Hoà Vinh - Đông Hoà - Phú Yên 057 3531353
235 CH Hồng Thảo Sông Cầu - Phú Yên 057 3875459
236 CH Minh Kha Phú Hoà - Phú Yên 057 3886677
237 CH Thanh Tâm  Tuy An - Phú Yên 057 2216281
238 CHVLXD Cường Phát  28 Cải Lộ Luyến, Duyên Khánh Nha Trang  058 3850386
239 DNTN Hoà Phát  Tổ 14, Võ Can, Xã Vĩnh Trung – Nha Trang  058 3826214
240 CH Thành Phát  09 Nguyễn Huệ, Ninh Hoà, Nha Trang  058 3844267
241 CH Khánh 01A, Gia Tượng, Bình Tân – Nha Trang  058 3881869
242 DNTN TM Thân Hà  696 Thống nhất – Nha Trang  068 3825152
243 CH Phương Vân  Đường 2/4 , Vĩnh Hải, Nha Trang  058 3833076
244 CH Sáu Đô  03 đường 2/4 – Nha Trang  058 3831443
245 CH Thảo Dung  198 Dã Tượng – Nha Trang  058 3885746
246 Thanh Hương  64 đường 2/4 – Nha Trang  058 3836247
247 Thành Long  Lô 05 Khu A, Võ Thị Sáu – Nha Trang  058 3881757
248 Thanh Mai  13 đường 2/4 – Nha Trang  058 3823040
249 Thành Sơn  42 đường số 08, Bình Tân – Nha Trang  058 3882508
250 Vĩnh Thạnh  28A đường 2/4 – Nha Trang  058 3832015
251 Vĩnh Thọ  51KA đường 2/4 Nha Trang  058 3838118
252 CH Anh Kiệt  48 Quang Trung – Nha Trang  058 3810107
253 Đỗ Hoa  54 đường 23/10 Nha Trang  058 3826228
254 Hoàng Gia  290 Thống Nhất – Nha Trang  058 3823066
255 Hoà Phát 23/10 Bình Can – Nha Trang  058 3891215
256 Khanh Phong  150 Thống Nhất – Nha Trang  058 3821782
257 Kim Oanh  69 Yersin, Nha trang  058 3821753
258 Lê Vân  Tổ 18 Vĩnh Điền Thượng – Nha Trang  058 3891385
259 Mỹ Đình  292 Thống Nhất – Nha Trang  058 3826327
260 Minh Đức  Lê Hồng Phong – Nha Trang  058 3886163
261 Minh Sang  Diên Khánh – Nha Trang  058 3770774
262 CH Như Ý  Đường 23 / 10- Nha Trang  058 3817877
263 Ngọc Nga  Lê Hồng Phong, Nha Trang  058 3870895
264 Nguyên Phong  33 đường 23/10 Nha Trang  058 3827127
265 Tân Thành  Phú Thạnh, Vĩnh Thạnh – Nha Trang  058 3890080
266 CH Tân Đại Thành  16/1 đường 23/10 – Nha Trang  058 3817614
267 Thịnh Phát Duyên  Diên Khánh- Nha Trang  058 3776462
268 CH Định Tường Diên Khánh- Nha Trang  058 3750333
269 Tiến Vang  Suối Cát, Diên Khánh, Nha Trang  058 3740022
270 CH Ca Tơ  08 Võ Thị Sáu – Nha Trang  058 3881190
271 CH Hoa Mai  174 đường 2/4 Nha Trang  058 3821850
272 CH Hoàng Tiến  40 Dã Tượng – Nha Trang  058 3882904
273 CH Khánh  1A Dã Tượng – Nha Trang  058 3881869
274 ĐL Loan  51K đường 2/4 Nha Trang 058 3831830
275 CH Hoà Tiến Cam Ranh - Khánh Hoà 058 3971023
276 CH Đồng Phát Cam Ranh - Khánh Hoà 058 3857273
277 CH Phương Loan Ninh Hoà - Khánh Hoà 058 3621146
278 CH Nhật Long Vạn Giã - Khánh Hoà 058 3911062
279 CH Anh Khoa Vạn Ninh - Khánh Hoà 058 3843391
280 CH Bình An 160 - Quang Trung - TX An Khê 059 3832440
281 CH Quang Lộc 601 - Quang Trung - TX An Khê 059 3832145
282 CH Điện Nam Tổ 6 - Phường Yên Thế - Gia Lai 059 3825195
283 CH Mỹ Vân Số 80B - Lê Lai - Gia Lai 059 3823795
284 CH Thừa Đông 491 - Nguyễn Huệ - Gia Lai 059 3831284
285 CH Thế Dân Số 08 - Lê Lai - Gia Lai 059 3824525
286 CH Minh Cảnh 571 - Hùng Vương - Gia Lai 059 3822667
287 CH Phương Bình 689 - Phạm Văn Đồng - Gia Lai 059 3865095
288 CH Thanh Kiều Thị trấn Chưsê - Gia Lai 059 3866109
289 CH Thiên Lý  Phú Nhơn - Thị trấn Chưsê - Gia Lai 059 3805060
290 CH Trúc Hoàng 492 - Hùng Vương - ChưSê - Gia Lai 059 3851875
291 CH Quỳnh Trâm Phường Chi lăng - PleiKu - Gia Lai 059 3820969
292 CH Anh Điểm Cửa khẩu Lệ Thanh, Đức Cơ, Gia Lai 059 3846909
293 CH Anh Khôi Thôn 11 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện ChưPăk - Gia Lai 059 3842053
294 CH Kim Thoa MangYang - Gia Lai 059 3896013
295 CH Cao Thịnh Tân THành - Tân An - ĐăkPơ 059 3838096
296 CH Quang Tý Chưsê - Gia Lai 059 3851623
297 CH Vạn Lợi Thôn Hoà Thuận - Ia Pang - Chư Pưh - Gia Lai 059 3850388
298 CH Minh Phong 2 107 - Nguyễn Huệ - KonTum 060 3862028
299 CH Hồng nhung 179 - Phan Đình Phùng - KonTum 060 3862956
300 CH Đức Trí 190 - Trần Hưng Đạo - KonTum 060 3862309
301 CH Hoàng Năm Ngã Tư Đức Cấu - KonTum 060 3910035
302 CH Minh Phong 1 295 - Phan Đình Phùng - KonTum 060 3862028
303 CH Đại Thành 194 - Hùng Vương - ĐăkTô - KonTum 060 3831303
304 CH Nam Nguyên Đắc Tú - Ngọc Hồi - KonTum 060 3832139
305 CH Việt Trâm Ngọc Hồi - KonTum 060 3832641
306 CH Ngọc Bảo ĐăkHà - KonTum 060 3822466
307 CH Mẫu Linh Km số 8 - Quốc Lộ 26 - Tân Hoà 0500 3823121
308 CH Phương Đông TT Phước An - KrôngPắc 0500 3522071
309 CH Quang Lưu TT EAKAR 0500 3624874
310 CH Quang Thống TT Phước An - KrôngPắc 0500 3522174
311 CH Thanh Hương Km 9 - Quốc Lộ 26 - Huyện KrôngPắc 0500 3514111
312 CH Bảng Trinh TT Krông Nang 0500 3675354
313 CH Chí Dũng Km 92 - EaHLeo Daklak 0500 3779199
314 CH Hạnh Ngà Chợ Bình Thành - Buôn Ma Thuột 0500 3563148
315 CH Lâm Sang Km 40, QL 14, TT Buôn Hồ 0500 3872850
316 CH Thành Độ Chợ Bình Thành - Buôn Ma Thuột 0500 3563040
317 CH Trung Hiếu Thôn 3 -  EaHồ - Krông Nang 0500 3872772
318 CH Hùng Bích Km số 9 - Quốc lộ 14 - Hoà Khánh - BMT 0500 3686378
319 CH Hải Đào TT Buôn Trấn - BMT 0500 3637701
320 CH Thành Phát Số 9 -Ywang - BMT 0500 3841289
321 CH Lan Cam Số 455 - Hùng Vương - Buôn Hồ - BMT 0500 3872342
322 CH Hùng Phát 158 - Nguyễn Thị Định 0500 3868548
323 CH Minh Tâm 177 - TT Ea Tling - Cưuts-ĐăkNông 0501 3882242
324 CH A Lì TT Cưuts-ĐăkNông 0501 3882555
325 CH Tin Tin Thị trấn ĐăkMin 0905 841234
326 CH Ngọc Bình Thôn 4 - Xã Hoà Xuân 0500 3868269
327 CH Ninh Bình Xã Nam Đà - TT KrôngNô 0500 3584207
328 CH Quảng Phát TT Buôn Trấp - Krôngana 0500 3637128
329 CH Tiến Đông Thị trấn ĐăkMin 0501 3741268
330 CH Xuân Quang TT Ea Tling - Cưuts-ĐăkNông 0501 3882241
331 CH Bảo Ngọc Thị trấn KrôngBông 0500 3732312
332 CH Công Thắng Trung hoà -  EaHồ - Krông Nang 0500 3636630
333 CH Ngọc Ánh Thị trấn Linh Sơn  Huyện Lắc 0500 3586143
334 CH Đại Dương 60 - Hoàng Diệu - Buôn Ma Thuột 0500 3853063
335 CH Đại Lợi 315 - Lê Duẩn - Buôn Ma Thuột 0500 3818107
336 CH Đức Thịnh 219 - Phan Chu Trinh - Buôn Ma Thuột 0500 3953563
337 CH Đức Thành 44 - Phan Chu Trinh - Buôn Ma Thuột 0500 3815321
338 CH Đức Vỹ 120 - Y Ngông - Buôn Ma Thuột 0500 3854843
339 CH Hương Dung 138 - Nguyễn Chí Thanh - BMT 0500 3876914
340 CH Hiệp Hoà 87, 89 - Mạc Thị Bưởi - BMT 0500 3857742
341 CH Hoàng Hùng 30, 32 - Trần Phú - Buôn Ma Thuột 0500 3854037
342 CH Hiếu Phát 23 - Phan Chu Trinh - Buôn Ma Thuột 0500 3860327
343 CH Thanh Phong 69 - Nguyễn Văn Cừ - BMT 0500 3865238
344 CH Hưng Thịnh 64 - Hoàng Diệu - Buôn Ma Thuột 0500 3854168
345 CH Long Thành Nguyễn Tất Thành - Buôn Ma Thuột 0500 3866012
346 CH Công Thắng Chợ Trung Hoà - Kuin - BMT 0500 3636630
347 CH Hạnh Lưu TT Dạt Lý, BMT 0500 3863281
348 CH Ngọc Linh Kim Châu - Cư Kim - BMT 0500 3639785
349 CH Tiến Sang Buôn Đôn - BMT 0500 3786456
350 CH Hồng Hạnh Km số 9 - KrôngPắc 0500 3514121