• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Đại lý Cấp I chi nhánh Khu 4

 Xem thêm: [Đại lý Cấp II] - [Danh sách CB Quản lý thị trường]

 

TỈNH HÀ NAM
DL DINGQUANGTIEN1 DLY HONGTU DLY TRUNGTUYET1 DLY HIEPHUONG1
Đại lý: TIẾN MỴ
Chủ đại lý: Đinh Quang Tiến
Đại lý: HỒNG TƯ
Chủ đại lý: Trần Thị Tư 
Đại lý: TRUNG TUYẾT
Chủ đại lý: Trần Văn Trung
Đại lý: HIỆP HƯỞNG
Chủ đại lý: Đỗ Quang Hiệp
DLY HOATUE1 DLY CHIENVOI1 DLY THUYDANG1 DLY HUONGPHUONG1
Đại lý: HOA TUỆ
Chủ đại lý: Trương Thị Hoa
Đại lý: CHIẾN VỜI
Chủ đại lý: Lê Sỹ Chiến
Đại lý: THÚY ĐẮNG
Chủ đại lý: Trần Thị Thúy
Đại lý: HƯƠNG PHƯỢNG
Chủ đại lý: Phạm Thị Phượng
DLY YENDANG1 chua-co-anh DLY HOÀNG YẾN1 chua-co-anh
Đại lý: YẾN ĐÁNG
Chủ đại lý:Nguyễn Xuân Đáng
Đại lý: PHẠM VĂN THUẦN
Chủ đại lý:Phạm Văn Thuần
Đại lý: HOÀNG YẾN
Chủ đại lý: An Thị Ngân
Đại lý: ĐANG CẬP NHẬT
TỈNH NGHỆ AN
DLY TRUONGHIEU1 DLY DANGVINHHANH1 DLY DUCCHAU DLY TRUONG HUNG1
Đại lý: TRƯỜNG HIẾU
Chủ đại lý:Trần Hồng Trường
Đại lý: ĐẶNG VINH HẠNH
Chủ đại lý:Đặng Vinh Hạnh
Đại lý: ĐỨC CHÂU
Chủ đại lý: Bùi Anh Đức
Đại lý: TRƯỜNG HÙNG
Chủ đại lý:Nguyễn Mạnh Hùng
DLY NGOICUC1 DLY THANH HOA DLY THONGMAI1 chua-co-anh
Đại lý:NGỢI CÚC
Chủ đại lý:Trương Nhật Ngợi
Đại lý:THANH HÒA
Chủ đại lý:Từ Thị Thanh
Đại lý:THÔNG MAI
Chủ đại lý:Lê Thị Mai
Đại lý: Đang cập nhật

 

TỈNH HÀ TĨNH
DLY VINHNINH1 DLY HUONGTRI1 chua-co-anh chua-co-anh
Đại lý:VĨNH NINH
Chủ đại lý:Nguyễn Như Thiệp
Đại lý:HƯƠNG TRÍ
Chủ đại lý:Nguyễn Minh Trí
Đại lý: Đang cập nhật
Đại lý: Đang cập nhật

 

TỈNH THANH HÓA
DLY VINHNINH1 DLY DUCDUNGCHI1 DLY XUANTHUC1 DLY CHINHTUAN1
Đại lý:THANH THỦY
Chủ đại lý:Nguyễn Hồng Sáng
Đại lý:ĐỨC DŨNG CHI
Chủ đại lý:Nhữ Mai Dũng
Đại lý:XUÂN THỨC
Chủ đại lý: Lê Xuân Thức
Đại lý:CHINH TUÂN
Chủ đại lý: Lê Thị Chinh
DLY SONPHU1 chua-co-anh chua-co-anh chua-co-anh
Đại lý:SƠN PHÚ
Chủ ĐL:Nguyễn Thanh Tùng
Đại lý: Đang cập nhật
Đại lý: Đang cập nhật
Đại lý: Đang cập nhật

 

TỈNH THÁI BÌNH
DLY HAREO DLY TATHITHE1 DLY TOANBAU DLY DUCHIEN1
Đại lý: HÀ REO
Chủ đại lý: Phạm Xuân Hà
Đại lý: TẠ THỊ THE
Chủ đại lý: Tạ Thị The
Đại lý: TOÀN BÁU
Chủ đại lý: Phạm Đình Báu
Đại lý: ĐỨC HIỀN
Chủ đại lý: Phạm Văn Hiền
DLY LAMVIET DLY DOANQUANGXUYEN1 DLY THUYTRANG1 DLY BINHHUE1
Đại lý:LÂM VIỆT
Chủ ĐL: Nguyễn Thị Kim Việt
Đại lý:ĐOÀN QUANG XUYỀN
Chủ đại lý:Đoàn Quang Xuyền
Đại lý: THỦY TRÀNG
Chủ đại lý: Mai Văn Tràng
Đại lý:BÌNH HUẾ
Chủ đại lý: Đặng Văn Bình

 

TỈNH NAM ĐỊNH
DLY DOANQUY1 DLY ANHTUAN DLY LIENSANG DLY TUANHOP1
Đại lý: ĐOÀN QUÝ
Chủ ĐL: Mai Thị Quý
Đại lý: ANH TUẤN
Chủ đại lý: Trần Anh Tuấn
Đại lý: LIÊN SANG
Chủ đại lý: Nguyễn Thị Sang
Đại lý:TUẤN HỢP
Chủ đại lý: Nguyễn Văn Hân
DLY DOANQUY1 DLY TUDANG1 chua-co-anh chua-co-anh
Đại lý: QUANG LIÊN
Chủ ĐL: Trần Văn Quang
Đại lý: TƯ ĐANG
Chủ đại lý: Đỗ Văn Đang
Đại lý: Đang cập nhật
Đại lý: Đang cập nhật