• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Quyết định thành lập Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT - CTCP Viglacera Hạ Long

Ngày 26.10.2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long đã họp và thống nhất thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Chi tiết theo file đính kèm: [QĐ thành lập Tiểu ban KTNB]