• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Chi bộ Khối cơ quan Công ty tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới năm 2016

Công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu Đảng. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ XII về công tác phát triển đảng viên mới, trong 10 tháng năm 2016, tại các chi đảng bộ bộ phận đã giới thiệu và tổ chức kết nạp được 27 đảng viên mới đây là những CBCNV ưu tú, được giáo dục rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; có ý chí phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng của Đảng, năng động, sáng tạo, vững vàng trước những khó khăn, thử thách; luôn gương mẫu trong các phong trào thi đua tại đơn vị.

Chi bộ Khối cơ quan là 1 trong 7 chi, đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Công ty thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, luôn quan tâm bồi dưỡng, giúp đỡ CBNV có đầy đủ phẩm chất, năng lực công tác để được đứng trong hàng ngũ của đảng. Với mục tiêu đó, ngày 10/11/2016, Chi bộ Khối cơ quan Công ty tổ chức lễ kết nạp cho 07 Đảng viên mới. Trải qua một thời gian dài phấn đấu và trưởng thành các đồng chí: Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Anh Đoàn, Nguyễn Thành Dương, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Thị Thu Trang và đồng chí Nguyễn Hữu Tùng đã tự khẳng định được bản thân, không ngừng học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Công ty và Pháp luật, xứng đáng được đứng trong hàng ngũ Đảng cộng sản sản Việt Nam.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Mão – Bí thư chi bộ khối cơ quan công bố quyết định kết nạp cho từng đồng chí, đồng thời giao nhiệm vụ cho các Đảng viên mới phải không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác và phẩm chất chính trị đạo đức của người đảng viên, tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đóng góp sức mình vào việc hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu chính trị, kinh tế của Công ty trong thời gian tới.

resized IMG_8339

resized IMG_8345

resized IMG_8351

resized IMG_8352

resized IMG_8355

resized IMG_8361

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, các Đảng viên mới tuyên thệ trước Đảng kỳ, Quốc kỳ, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu Cách mạng của Đảng, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người Đảng viên, xứng đáng là Đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Công ty, đồng chí Nguyễn Hữu Gấm – Phó Tổng Giám đốc Công ty, đồng chí Nguyễn Năng Hoạch – Thường trực Đảng ủy Công ty tặng hoa chúc mừng cho 07 đồng chí đảng viên mới.

resized IMG_8375

Đ/c Nguyễn Hữu Gấm - PTG Công ty, đ/c Nguyễn Năng Hoạch - Thường trực Đảng ủy tặng hoa chúc mừng các đảng viên mới

resized IMG_8367

resized IMG_8326


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: