loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 
CÔNG TY VIGLACERA HẠ LONG
Address:
Trụ sở: Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: +84 33 384 0560
Fax: +84 33 384 6577
E-mail: vhl@viglacerahalong.vn

Phòng bán hàng:
Điện thoại: +84 33 384 1391/ +84 33 384 6561

Phòng Xuất khẩu: Phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: +84 33 384 1807
Fax: +84 33 382 0668
E-mail: exim@viglacerahalong.vn

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.