loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Quan hệ Cổ đông

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024-CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG


THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024-CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG
There are no translations available.

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông về dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với thông tin tổ chức như sau:...

Last Updated ( Friday, 22 March 2024 11:08 )

Read more...

Văn bản giải trình Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội


Văn bản giải trình Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
There are no translations available.

Công ty CP Viglacera Hạ Long giải trình các nội dung liên quan tại văn bản số 86/QĐ-SGDHN ngày 23/2/2024 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Read more...

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024


THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
There are no translations available.

Công ty CP Viglacera Hạ Long thông báo về thời hạn chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

Last Updated ( Tuesday, 20 February 2024 16:33 )

Read more...

Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 - Công ty CP Viglacera Hạ Long


Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 - Công ty CP Viglacera Hạ Long
There are no translations available.

Ngày 21/3/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty CP Viglacera Hạ Long đã được tổ chức tại trụ sở của Công ty (P.Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). ...

Last Updated ( Wednesday, 22 March 2023 10:21 )

Read more...

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023


Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
There are no translations available.

Công ty CP Viglacera Hạ Long thông báo tới Quý cổ đông về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

Last Updated ( Tuesday, 07 March 2023 10:10 )

Read more...

Thông báo thời hạn chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023


Thông báo thời hạn chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023
There are no translations available.

Công ty CP Viglacera Hạ Long thông báo về thời hạn chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023:

Last Updated ( Tuesday, 07 February 2023 09:50 )

Read more...

Nghị quyết họp Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hạ Long ngày 06.9.2022


Nghị quyết họp Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hạ Long ngày 06.9.2022
There are no translations available.

Ngày 06.9.2022, Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long đã họp và thống nhất thông qua chủ trương sản xuất ngói màu tại Công ty VHLII (Công ty liên kết); Kế ...

Read more...

CTCP Viglacera Hạ Long lựa chọn Deloitte là đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022


CTCP Viglacera Hạ Long lựa chọn Deloitte là đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022
There are no translations available.

Ngày 27/6/2022, Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long đã họp và thống nhất lựa chọn Deloitte Việt Nam là đơn vị soát xét BCTC bán niên, kiểm toán BCTC năm ...

Last Updated ( Tuesday, 28 June 2022 11:23 )

Read more...

Điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT - Công ty CP Viglacera Hạ Long


Điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT - Công ty CP Viglacera Hạ Long
There are no translations available.

Ngày 17.5.2022, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thống nhất điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT.

Last Updated ( Thursday, 19 May 2022 14:03 )

Read more...

Thông báo chốt danh sách nhận cổ tức năm 2021 (cập nhật)


Thông báo chốt danh sách nhận cổ tức năm 2021 (cập nhật)
There are no translations available.

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long thông báo về thời gian đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 như sau

Last Updated ( Friday, 29 April 2022 08:02 )

Read more...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  Next 
 •  End 
 • »