loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Quan hệ Cổ đông

Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 - Công ty CP Viglacera Hạ Long


Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 - Công ty CP Viglacera Hạ Long
There are no translations available.

Ngày 21/3/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty CP Viglacera Hạ Long đã được tổ chức tại trụ sở của Công ty (P.Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). ...

Last Updated ( Wednesday, 22 March 2023 10:21 )

Read more...

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023


Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
There are no translations available.

Công ty CP Viglacera Hạ Long thông báo tới Quý cổ đông về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

Last Updated ( Tuesday, 07 March 2023 10:10 )

Read more...

Thông báo thời hạn chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023


Thông báo thời hạn chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023
There are no translations available.

Công ty CP Viglacera Hạ Long thông báo về thời hạn chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023:

Last Updated ( Tuesday, 07 February 2023 09:50 )

Read more...

Nghị quyết họp Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hạ Long ngày 06.9.2022


Nghị quyết họp Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hạ Long ngày 06.9.2022
There are no translations available.

Ngày 06.9.2022, Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long đã họp và thống nhất thông qua chủ trương sản xuất ngói màu tại Công ty VHLII (Công ty liên kết); Kế ...

Read more...

CTCP Viglacera Hạ Long lựa chọn Deloitte là đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022


CTCP Viglacera Hạ Long lựa chọn Deloitte là đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022
There are no translations available.

Ngày 27/6/2022, Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long đã họp và thống nhất lựa chọn Deloitte Việt Nam là đơn vị soát xét BCTC bán niên, kiểm toán BCTC năm ...

Last Updated ( Tuesday, 28 June 2022 11:23 )

Read more...

Điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT - Công ty CP Viglacera Hạ Long


Điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT - Công ty CP Viglacera Hạ Long
There are no translations available.

Ngày 17.5.2022, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thống nhất điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT.

Last Updated ( Thursday, 19 May 2022 14:03 )

Read more...

Thông báo chốt danh sách nhận cổ tức năm 2021 (cập nhật)


Thông báo chốt danh sách nhận cổ tức năm 2021 (cập nhật)
There are no translations available.

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long thông báo về thời gian đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 như sau

Last Updated ( Friday, 29 April 2022 08:02 )

Read more...

Thông báo danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty CP Viglacera Hạ Long nhiệm kỳ 2022-2027


Thông báo danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty CP Viglacera Hạ Long nhiệm kỳ 2022-2027
There are no translations available.

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long thông báo danh sách các ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Last Updated ( Wednesday, 13 April 2022 13:36 )

Read more...

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022-Công ty CP Viglacera Hạ Long


Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022-Công ty CP Viglacera Hạ Long
There are no translations available.

Công ty CP Viglacera Hạ Long trân trọng thông báo và mời Quý cổ đông Công ty CP Viglacera Hạ Long về dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 với thông tin t...

Last Updated ( Tuesday, 12 April 2022 07:50 )

Read more...

Thông báo thời gian chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022


Thông báo thời gian chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
There are no translations available.

Công ty CP Viglacera Hạ Long thông báo về thời gian chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:

Read more...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  Next 
 •  End 
 • »