loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Quan hệ Cổ đông

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024-CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG


THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024-CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông về dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với thông tin tổ chức như sau:

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 22/3/2024, 11:08 )

Đọc thêm...

Văn bản giải trình Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội


Văn bản giải trình Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty CP Viglacera Hạ Long giải trình các nội dung liên quan tại văn bản số 86/QĐ-SGDHN ngày 23/2/2024 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Đọc thêm...

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024


THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Công ty CP Viglacera Hạ Long thông báo về thời hạn chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 20/2/2024, 16:33 )

Đọc thêm...

Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 - Công ty CP Viglacera Hạ Long


Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 - Công ty CP Viglacera Hạ Long

Ngày 21/3/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty CP Viglacera Hạ Long đã được tổ chức tại trụ sở của Công ty (P.Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Đại hội đã biểu quyết thông qua các ...

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 22/3/2023, 10:21 )

Đọc thêm...

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023


Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Công ty CP Viglacera Hạ Long thông báo tới Quý cổ đông về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 07/3/2023, 10:10 )

Đọc thêm...

Thông báo thời hạn chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023


Thông báo thời hạn chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023

Công ty CP Viglacera Hạ Long thông báo về thời hạn chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023:

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 07/2/2023, 09:50 )

Đọc thêm...

Nghị quyết họp Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hạ Long ngày 06.9.2022


Nghị quyết họp Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hạ Long ngày 06.9.2022

Ngày 06.9.2022, Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long đã họp và thống nhất thông qua chủ trương sản xuất ngói màu tại Công ty VHLII (Công ty liên kết); Kế hoạch triển khai các công việc để ho...

Đọc thêm...

CTCP Viglacera Hạ Long lựa chọn Deloitte là đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022


CTCP Viglacera Hạ Long lựa chọn Deloitte là đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022

Ngày 27/6/2022, Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long đã họp và thống nhất lựa chọn Deloitte Việt Nam là đơn vị soát xét BCTC bán niên, kiểm toán BCTC năm 2022.

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 28/6/2022, 11:23 )

Đọc thêm...

Điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT - Công ty CP Viglacera Hạ Long


Điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT - Công ty CP Viglacera Hạ Long

Ngày 17.5.2022, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thống nhất điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT.

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 19/5/2022, 14:03 )

Đọc thêm...

Thông báo chốt danh sách nhận cổ tức năm 2021 (cập nhật)


Thông báo chốt danh sách nhận cổ tức năm 2021 (cập nhật)

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long thông báo về thời gian đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 như sau

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 29/4/2022, 08:02 )

Đọc thêm...