• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Quan hệ Cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện chia cổ tức năm 2018


Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện chia cổ tức năm 2018

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về thời hạn chốt danh sách chia cổ tức năm 2018 như sau:

Đọc thêm...

Thông báo lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019


Thông báo lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long trân trọng thông báo tới Quý cổ đông lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:

- Thời gian tổ chức: Thứ 6...

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 28/3/2019, 07:32 )

Đọc thêm...

Thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ 2019


Thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ 2019

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/3/201...

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 21/2/2019, 08:33 )

Đọc thêm...

CTCP Viglacera Hạ Long bổ sung thành viên Hội đồng quản trị


CTCP Viglacera Hạ Long bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Được sự đồng ý, chấp thuận của các cấp quản lý, ngày 04/10/2018 Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hạ Long đã họp và nhất trí bầu bổ sung ông Ngô Thanh T...

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 09/10/2018, 09:17 )

Đọc thêm...

CTCP Viglacera Hạ Long sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị


CTCP Viglacera Hạ Long sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị

Ngày 01/8/2018, Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hạ Long đã thống nhất việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ quản trị cho phù hợ...

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 02/8/2018, 16:29 )

Đọc thêm...

Ông Trần Xuân Hiệp từ nhiệm thành viên HĐQT tại Công ty CP Viglacera Hạ long


Ông Trần Xuân Hiệp từ nhiệm thành viên HĐQT tại Công ty CP Viglacera Hạ long

Công ty CP Viglacera Hạ Long công bố thông tin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Xuân Hiệp, chi tiết theo file đính kèm dưới đây:

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 12/7/2018, 09:51 )

Đọc thêm...

Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 - CTCP Viglacera Hạ Long


Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 - CTCP Viglacera Hạ Long

Vào hồi 9h30' ngày 28/4/2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Viglacera Hạ Long (mã chứng khoán VHL) đã được tổ chức tại Hội trường Nhà máy gạch Cotto Giế...

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 27/4/2018, 15:41 )

Đọc thêm...

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 - CTCP Viglacera Hạ Long


Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 - CTCP Viglacera Hạ Long

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Viglacera Hạ Long sẽ tổ chức vào ngày 27/4/2018 tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Thư mời họp Công ty đã gửi cho...

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 16/4/2018, 09:32 )

Đọc thêm...

Thông báo lịch họp Đại hội cổ đông thường niên 2018


Thông báo lịch họp Đại hội cổ đông thường niên 2018

Công ty CP Viglacera Hạ Long trân trọng thông báo tới Quý cổ đông lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 06/4/2018, 15:59 )

Đọc thêm...

Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ


Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ

Công ty CP Viglacera Hạ Long thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Trần Duy Hưng, chi tiết theo file đính kèm:

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 30/3/2018, 08:48 )

Đọc thêm...