loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Công đoàn

mão-TC

Họ và tên:Ông Nguyễn Hữu Mão

Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Công ty

Ngày sinh: 14/10/1971

Trình độ: Cử nhân kinh tế

chú thản

Họ và tên: Ông Phạm Xuân Thản

Chức vụ: Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty

Ngày sinh: 27/10/1964

Trình độ: Cử nhân kinh tế

IMG 6646

Họ và tên: Ông Nguyễn Đức Ninh

Chức vụ: UVBTV Công đoàn Công ty

Ngày sinh: Thạc sĩ QTKD

Trình độ: Thạc sĩ QTKD