• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Ban Kiểm soát

chua-co-anh

Họ và tên: Bà Ngô Thùy Trang

Ngày sinh: Đang cập nhật

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Trình độ: Đang cập nhật

3

Họ và tên: ÔngTrần Trung Kiên

Ngày sinh: 10/7/1981

Chức vụ: Phó Giám đốc Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy

Trình độ:Thạc sĩ QTKD

Mrs

Họ và tên:Bà Bùi Thị Thanh Nga

Ngày sinh: 12/01/1978

Chức vụ: Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ đời sống

Trình độ:Thạc sĩ QTKD

Bui Van Tot BKS

Họ và tên: Ông Bùi Văn Tốt

Ngày sinh: 17/4/1989

Chức vụ: Giám đốc đầu tư, Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI

Trình độ: Cử nhân