loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Hội đồng quản trị

1

Họ và tên: Ông Trần Hồng Quang

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 23/09/1970

Trình độ: Thạc sĩ QTKD

chua-co-anh

Họ và tên: Ông Nhâm Sỹ Tiện

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 10/7/1968

Trình độ: Đại học, Lý luận chính trị cao cấp

Trần Thành

Họ và tên:Ông Trần Thành

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Ngày sinh: 25/12/1978

Trình độ: Thạc sỹ QTKD

Ong Dinh Quang Huy

Họ và tên:Ông Đinh Quang Huy

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 28/8/1943

Trình độ: Kỹ sư hóa Silicat

chua-co-anh

Họ và tên:Ông Nguyễn Hữu Gấm

Chức vụ: Thành viên viên Hội đồng quản trị (chuyên trách)

Ngày sinh: 15/9/1956

Trình độ: Cử nhân kinh tế

Nguyen Duc Luyen

Họ và tên: Ông Nguyễn Đức Luyện

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 22/11/1976

Trình độ: Cử nhân tin học, Cử nhân Quản trị TCKT, Thạc sỹ QTKD

12

Họ và tên:Ông Ngô Thanh Tùng

Chức vụ: Thành viên viên Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 1978

Trình độ: Thạc sĩ QTKD