• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Nghị quyết họp HĐQT bảo lãnh thanh toán cho Công ty CP gạch Clinker Viglacera (công ty con)

Ngày 22/8/2022, Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long đã họp và thống nhất quyết nghị việc bảo lãnh thanh toán cho các khoản vay vốn của Công ty CP gạch Clinker Viglacera (công ty con) tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng.

Chi tiết nội dung theo Nghị quyết đính kèm: [NGHỊ QUYẾT HỌP 22.8.2022]