loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Công ty CP Viglacera Hạ Long bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Ngày 29/12/2022, Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long đã họp và nhất trí bổ nhiệm ông Trần Thành, sinh năm 1978, Thạc sỹ QTKD giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Viglacera Hạ Long.

Chi tiết các nội dung theo file đính kèm: [TẢI VỀ]