loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023-Công ty CP Viglacera Hạ Long

Ngày 26/6/2023, Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long đã họp và thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Chi tiết theo file đính kèm: [Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023]