• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Báo cáo tài chính Quý II năm 2022 - CTCP Viglacera Hạ Long


Báo cáo tài chính Quý II năm 2022 - CTCP Viglacera Hạ Long

Công ty CP Viglacera Hạ Long công bố các Báo cáo tài chính quý II-2022, chi tiết theo các nội dung đính kèm sau đây...

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 20/7/2022, 10:55 )

Đọc thêm...

Báo cáo tài chính Quý I năm 2022 - Công ty CP Viglacera Hạ Long


Báo cáo tài chính Quý I năm 2022 - Công ty CP Viglacera Hạ Long

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long công bố Báo cáo tài chính Quý I-2022, chi tiết theo các file đính kèm dưới đây:

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 15/4/2022, 16:02 )

Đọc thêm...

Báo cáo thường niên 2021 - CTCP Viglacera Hạ Long


Báo cáo thường niên 2021 - CTCP Viglacera Hạ Long

Công ty CP Viglacera Hạ Long công bố Báo cáo thường niên 2021....

Đọc thêm...

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán - CTCP Viglacera Hạ Long


Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán - CTCP Viglacera Hạ Long

Công ty CP Viglacera Hạ Long công bố Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được Deloitte Việt Nam kiểm toán, chi tiết theo các file đính kèm:

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 26/2/2022, 15:05 )

Đọc thêm...

Báo cáo tài chính quý IV năm 2021 - CTCP Viglacera Hạ Long


Báo cáo tài chính quý IV năm 2021 - CTCP Viglacera Hạ Long

Công ty CP Viglacera Hạ Long công bố các báo cáo quý 4 năm 2021, chi tiết theo các file đính kèm:

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 20/1/2022, 16:39 )

Đọc thêm...

Báo cáo tài chính Quý 3.2021 - CTCP Viglacera Hạ Long


Báo cáo tài chính Quý 3.2021 - CTCP Viglacera Hạ Long

Công ty CP Viglacera Hạ Long công bố các Báo cáo tài chính quý 3.2021, chi tiết theo các file đính kèm sau đây:

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 20/10/2021, 13:38 )

Đọc thêm...

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021 CTCP Viglacera Hạ Long đã được soát xét


Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021 CTCP Viglacera Hạ Long đã được soát xét

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long công bố các Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021 đã được soát xét, chi tiết theo các file đính kèm:

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 12/8/2021, 09:19 )

Đọc thêm...

CTCP Viglacera Hạ Long công bố các BCTC Quý 2 năm 2021


CTCP Viglacera Hạ Long công bố các BCTC Quý 2 năm 2021

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long công bố các báo cáo Quý 2 năm 2021 chi tiết theo các file đính kèm:

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 20/7/2021, 15:47 )

Đọc thêm...

CTCP Viglacera Hạ Long lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 - Deloitte Việt Nam


CTCP Viglacera Hạ Long lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 - Deloitte Việt Nam

Ngày 24/6/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long đã họp và thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty) như sau:

Đọc thêm...

CTCP Viglacera Hạ Long công bố các BCTC Quý I/2021


CTCP Viglacera Hạ Long công bố các BCTC Quý I/2021

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long công bố Báo cáo tài chính quý I năm 2021, chi tiết theo các file đính kèm dưới đây:

Đọc thêm...