• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Báo cáo tài chính năm 2022 Công ty CP Viglacera Hạ Long sau kiểm toán

Công ty CP Viglacera Hạ Long công bố các Báo cáo tài chính năm 2022 sau kiểm toán, chi tiết theo các file đính kèm:

* BCTC năm 2022 Hợp nhất (sau kiểm toán): [TẢI VỀ]

* BCTC năm 2022 Riêng (sau kiểm toán): [TẢI VỀ]

* Giải trình biến động lợi nhuận: [BCTC hợp nhất] - [BCTC Riêng]