loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Báo cáo quản trị và báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long công bố các bản báo cáo quản trị và báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020 chi tiết theo các file đính kèm dưới đây:

(*) Báo cáo quản trị: [Tải về]

(*) Danh sách cổ đông nhà nước và cổ đông lớn: [Tải về]

(*) Báo cáo tài chính quý 2.2020 Công ty Mẹ: [Tải về]

(*) Báo cáo tài chính quý 2.2020 Hợp nhất: [Tải về]

(*) Giải trình biến động lợi nhuận: [Công ty Mẹ] - [Hợp nhất]