• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 - Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long công bố các Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020, chi tiết theo các file đính kèm dưới đây:

1- Báo cáo tài chính Q3.2020 hợp nhất [Tải về]

2- Báo cáo tài chính Q3.2020 Công ty mẹ [Tải về]

3- Giải trình biến động lợi nhuận Q3.2020 [Hợp nhất] - [Công ty mẹ]