loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 - CTCP Viglacera Hạ Long

Kính gửi Quý cổ đông !

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Viglacera Hạ Long sẽ tổ chức vào ngày 27/4/2018 tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Thư mời họp Công ty đã gửi cho Quý cổ đông theo đường bưu chính theo đúng quy định, các tài liệu có liên quan đến kỳ Đại hội Quý cổ đông vui lòng xem thêm các thông tin dưới đây:

1-[Tải về] : Tờ trình của Hội đồng quản trị

2-[Tải về] : Báo cáo của Hội đồng quản trị

3-[Tải về] : Báo cáo của Ban Tổng GĐ

4-[Tải về] : Báo cáo của Ban KS

5-[Tải về] : Quy chế làm việc của ĐH

6-[Tải về] : Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT & BKS

7-Thông tin bầu cử bổ sung thành viên HĐQT & Ban KS:

+ [Tải về] : Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thanh Tùng

+ [Tải về] : Đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông Nguyễn Đức Minh

+ [Tải về] : Văn bản đề cử thành viên HĐQT

+ [Tải về] : Văn bản đề cử thành viên BKS

+ [Tải về] : Lý lịch ứng viên bầu bổ sung HĐQT

+ [Tải về] : Lý lịch ứng viên bầu bổ sung BKS

8- Báo cáo kiểm toán 2017 Quý cổ đông vui lòng truy cập theo địa chỉ sau: Tại đây

(Thông tin tiếp tục được cập nhật...)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: