loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 - CTCP Viglacera Hạ Long

Vào hồi 9h30' ngày 28/4/2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Viglacera Hạ Long (mã chứng khoán VHL) đã được tổ chức tại Hội trường Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Kỳ đại hội lần này có 72 cổ đông hoặc đại diện cho cổ đông tham dự, đại diện cho 23.148.720 cổ phần có quyền biểu quyết (tỷ lệ 92,59%). Đại hội đã tập trung thảo luận và quyết nghị thông qua nhiều nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển của CTCP Viglacera Hạ Long năm 2018 cũng như các năm tiếp theo như việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty Mẹ, các chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD 2018, kế hoạch đầu tư năm 2018, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cùng một số nội dung quan trọng khác. Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết của kỳ họp, chi tiết nội dung Quý cổ đông tham khảo theo file đính kèm:

[Tải về]: Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

[Tải về]: Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2018


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: