• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Thông báo lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long trân trọng thông báo tới Quý cổ đông lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:

- Thời gian tổ chức: Thứ 6, ngày 29/3/2019.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thư mời họp Công ty đã gửi cho Quý cổ đông theo đường bưu chính từ ngày 16/3/2019, các thông tin khác Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Văn phòng Công ty CP Viglacera Hạ Long, khu 2, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (Điện thoại: 0203.3840560; Fax: 0203.3846577) để biết thêm thông tin chi tiết.

Hoặc truy cập website (www.viglacerahalong.vn) để cập nhật thông tin kịp thời.

Dự thảo các tài liệu của kỳ Đại hội:

(*) Nghị quyết HĐQT về KH tổ chức và biểu quyết tại ĐH [Tải về]

(*) Mẫu thư mời họp [Tải về]

(*) Mẫu Thư xác nhận dự đại hội [Tải về]

(*) Dự thảo Tờ trình Đại hội [Tải về]

(*) Dự thảo BC của HĐQT [Tải về]

(*) Dự thảo BC của Ban TGĐ [Tải về]

(*) Dự thảo BC của Ban kiểm soát [Tải về]

(*) Sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT [Tải về]

(*) Dự thảo quy chế làm việc [Tải về]

(*) Dự kiến chương trình họp [Tải về]

(*) Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT [Tải về]

(*) Văn bản giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT [Tải về]

(*) Báo cáo kiểm toán năm 2018 (Truy cập theo link sau):http://viglacerahalong.vn/vi/tin-tuc/ket-qua-san-xuat-kinh-doanh/833-bao-cao-tai-chinh-nam-2018.html