• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện chia cổ tức năm 2018

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về thời hạn chốt danh sách chia cổ tức năm 2018 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/6/2019.

- Tỷ lệ thực hiện: 30%/01 CP.

- Thời gian thực hiện: 30/8/2019.

Nội dung chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem tại file đính kèm: Tải về [Thông báo]