• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022-Công ty CP Viglacera Hạ Long

Công ty CP Viglacera Hạ Long trân trọng thông báo và mời Quý cổ đông Công ty CP Viglacera Hạ Long về dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian tổ chức: Ngày 22 tháng 4 năm 2022.

- Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Viglacera Hạ Long - Khu 2 - Đường An Tiêm - P.Hà Khẩu - TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.

Thông báo mời họp đã được Công ty gửi tới Quý cổ đông theo đường bưu chính từ ngày 28.3.2022.

Các tài liệu liên quan của kỳ họp Quý cổ đông vui lòng tham khảo các file đính kèm dưới đây:

1

Thông báo mời họp

Tải về

2

Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền dự họp

Tải về

3

[Dự kiến] Chương trình họp

Tải về

4

[Dự thảo] Quy chế làm việc của Đại hội

Tải về

5

[Dự thảo] Tờ trình các nội dung biểu quyết tại Đại hội

Tải về

6

[Dự thảo] Báo cáo của Hội đồng quản trị

Tải về

7

[Dự thảo] Báo cáo của Ban điều hành

Tải về

8

[Dự thảo] Báo cáo của Ban kiểm soát

Tải về

9

[Dự thảo] Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Tải về

10

[Dự thảo] Mẫu các văn bản đề cử, ứng cử

[Mẫu] Đơn đề cử (dành cho cá nhân là cổ đông/nhóm cổ đông)

Tải về

[Mẫu] Đơn đề cử (dành cho cổ đông là tổ chức)

Tải về

[Mẫu] Đơn tự ứng cử

Tải về

[Mẫu] Khai sơ yếu lý lịch của ứng cử viên HĐQT/BKS

Tải về

[Mẫu] Cam kết của ứng cử viên HĐQT/BKS

Tải về

11

[Mẫu]Phiếu biểu quyết

Tải về

12

[Mẫu]Phiếu đăng ký phát biểu

Tải về

13

[Dự thảo] Biên bản họp Đại hội

Tải về

14

[Dự thảo] Nghị quyết họp Đại hội

Tải về

Các thông tin về kỳ Đại hội Công ty sẽ liên tục cập nhật trên website tại địa chỉ: www.viglacerahalong.vn(chuyên mục: Tin tức/Quan hệ cổ đông).

Các vấn đề cần giải đáp, Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Văn phòng Công ty CP Viglacera Hạ Long, Khu 2, đường An Tiêm, P.Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Số điện thoại: 0203.3840560 - Fax: 0203.3846577 - Mobile: 0983.625003 - ông Nguyễn Tuấn Ninh: Thư ký HĐQT.