• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Thông báo danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty CP Viglacera Hạ Long nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 12.4.2022, Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long đã họp và thông qua danh sách các ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, chi tiết cụ thể như sau:

1. Nghị quyết họp HĐQT: [Tải về]

2. Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Trình độ chuyên môn

yếu lý lịch

1

Trần Hồng Quang

1970

Nam

Cử nhân kinh tế

Thạc sỹ QTKD

Tải về

2

Trần Duy Hưng

1975

Nam

Kỹ sư xây dựng

chuyên ngành VL và cấu kiện XD

Tải về

3

Ngô Thanh Tùng

1978

Nam

Cử nhân kinh tế

Thạc sỹ QTKD

Tải về

4

Nguyễn Đức Luyện

1976

Nam

Cử nhân tin học

Cử nhân quản trị TCKT

Thạc sỹ QTKD

Tải về

5

Đinh Quang Huy

1943

Nam

Kỹ sư Hóa silicat

Tải về

6

Nhâm Sỹ Tiện

1968

Nam

Đại học, Chỉ huy tham mưu QS địa phương

Cao cấp lý luận chính trị

Chứng chỉ kiểm toán nội bộ

Tải về

7

Nguyễn Thị Hải Hà

1989

Nữ

Đại học, cử nhân chuyên ngành kế toán

Tải về

3. Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Trình độ chuyên môn

yếu lý lịch

1

Phạm Ngọc Bích

1987

Nữ

Thạc sỹ kinh tế

Kiểm toán viên

Tải về

2

Trần Trung Kiên

1981

Nam

Thạc sỹ QTKD

Tải về

3

Phạm Thị Hiền

1994

Nữ

Cử nhân kế toán

Tải về