• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Thông báo chốt danh sách nhận cổ tức năm 2021 (cập nhật)

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long thông báo về thời gian đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Viglacera Hạ Long.

- Mã chứng khoán: VHL.

- Sàn giao dịch: HNX.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/5/2022.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 06/7/2022.

- Tỷ lệ thực hiện: 17,5%/01 CP (tương đương với mỗi cổ phiếu sẽ được nhận 1.750 đồng)

Chi tiết các nội dung xem tại đây: [TẢI VỀ]