• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT - Công ty CP Viglacera Hạ Long

Ngày 17.5.2022, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thống nhất điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT.

Nội dung chi tiết theo Nghị quyết đính kèm sau đây: [TẢI VỀ]