• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Nghị quyết họp Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hạ Long ngày 06.9.2022

Ngày 06.9.2022, Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long đã họp và thống nhất thông qua chủ trương sản xuất ngói màu tại Công ty VHLII (Công ty liên kết); Kế hoạch triển khai các công việc để hoàn thành việc mua tăng vốn tại Công ty CP Viglacera Đông Triều từ 40% lên 65%. Chi tiết các nội dung theo Nghị quyết đính kèm.

Tải về: [NQ họp HĐQT ngày 06.9.2022]