• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Thông báo thời hạn chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023

Công ty CP Viglacera Hạ Long thông báo về thời hạn chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023:

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 20/2/2023

+ Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Dự kiến trong tháng 3/2023

Các thông tin liên quan khác Công ty sẽ cập nhật kịp thời trên website, Quý cổ đông vui lòng truy cập để biết thêm chi tiết.