• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Công ty CP Viglacera Hạ Long hưởng ứng tháng hành động an toàn vệ sinh lao động lần thứ Nhất năm 2017

Thực hiện văn bản chỉ đạo số 237/BXD-TCCB ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng và văn bản số 128/TCT-ATLĐ ngày 27/02/2017 của Tổng Công ty về việc tổ chức triển khai tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động lần thứ Nhất năm 2017. Với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”, Công ty CP Viglacera Hạ Long hưởng ứng chương trình với các nội dung thiết thực nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, đồng thời cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp… Công ty tổ chức một số phong trào như: Huấn luyện ATVSLĐ-PCCN định kỳ cho 100% CBCNV; Tổ chức thi an toàn viên giỏi tại các đơn vị thành viên; Diễn tập PCCC tại các đơn vị với nhiều tình huống cháy giả định khác nhau giúp người lao động nâng cao tinh thần cảnh giác đối với những nguy cơ gây mất an toàn và các biện pháp xử lý, tạo thế chủ động giải quyết hiệu quả trước mọi tình huống xảy ra, bảo đảm an toàn về người, tài sản và phương tiện.

          Một số hình ảnh trong chương trình hoạt động:

resized IMG_1996resized IMG_2007

resized IMG_5495resized IMG20170424202633