loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Đoàn Thanh niên

There are no translations available.

trung

Họ và tên:Ông Hoàng Quốc Trung

Ngày sinh: 03/06/1984

Chức vụ: Bí thư ĐTN Công ty

Trình độ: Cử nhân kinh tế

nh thẻ Cường1 Họ và tên: Ông Nguyễn Thế Cường

Ngày sinh: 09/04/1990

Chức vụ: Phó Bí thư ĐTN Công ty

Trình độ: Cử nhân Luật kinh tế
chua-co-anh

Họ và tên:

Ngày sinh:

Chức vụ:

Trình độ: