loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Đoàn Thanh niên

There are no translations available.

trung

Họ và tên:Ông Hoàng Quốc Trung

Ngày sinh: 03/06/1984

Chức vụ: Bí thư ĐTN Công ty

Trình độ: Cử nhân kinh tế