• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

abc

Tin mới

  • Pause
  • Previous
  • Next
1/10

Kết quả sản xuất kinh doanh

Báo cáo kết quả tài chính quý IV-2014 CTCP Viglacera Hạ Long và kết quả phát hành tăng vốn Điều lệ

Năm 2014 CTCP Viglacera Hạ Long (mã chứng khoán VHL) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong quý IV-2014 của Công ty đều đạt và vượt kế hoạch giao. Cùng với đó việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng (theo Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ/2014 ngày 7/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014) đã hoàn thành. Các nội dung chi tiết Quý cổ đông, các nhà đầu tư, khách hàng có quan tâm đề nghị xem thông tin chi tiết tại các file đính kèm dưới đây: