• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

abc

Tin mới

  • Pause
  • Previous
  • Next
1/10

Kết quả sản xuất kinh doanh

Báo cáo kiểm toán 2014 - CTCP Viglacera Hạ Long

Năm 2014  Công ty CP Viglacera Hạ Long đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đặt ra như doanh thu đạt 1270 tỷ đồng (tăng 8 tỷ đồng so với 2013), lợi nhuận trước thuế 107,6 tỷ đồng (tăng 30 tỷ đồng so với 2013)... Công ty đã hoàn thành công tác kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định, chi tiết báo cáo kiểm toán đề nghị xin xem thêm thông tin tại file đính kèm