• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

abc

Tin mới

  • Pause
  • Previous
  • Next
1/10

Kết quả sản xuất kinh doanh

Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2015 - CTCP Viglacera Hạ Long

 Ngày 20/10/2015, CTCP Viglacera Hạ Long đã tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động SXKD 9 tháng năm 2015 và xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD-đầu tư năm 2016. Tham dự cuộc họp có các ông (bà) là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng phòng nghiệp vụ, Giám đốc các nhà máy thành viên, đại diện Công ty CP Clinker Viglacera và Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long. Theo báo cáo tổng kết hoạt động 9 tháng năm 2015, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là công tác kiểm soát chặt chẽ về tải trọng của phương tiện vận tải và sự cạnh tranh quyết liệt của các đối thủ trên thị trường, nhưng CTCP Viglacera Hạ Long vẫn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu 9 tháng, cụ thể: