• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Quan hệ Cổ đông

Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu VHL của HNX và đăng ký ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu bổ sung


Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu VHL của HNX và đăng ký ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu bổ sung

Công ty CP Viglacera Hạ Long thông báo về Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và ngày giao dịch đầu tiê...

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 09/12/2017, 15:29 )

Đọc thêm...

CTCP Viglacera Hạ Long điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng VĐL lên 250 tỷ đồng


CTCP Viglacera Hạ Long điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng VĐL lên 250 tỷ đồng

Ngày 07/10/2017, Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hạ Long đã họp và thống nhất điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng Vốn điều l...

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 11/10/2017, 14:30 )

Đọc thêm...

CTCP Viglacera Hạ Long báo cáo kết quả phát hành tăng VĐL lên 250 tỷ đồng


CTCP Viglacera Hạ Long báo cáo kết quả phát hành tăng VĐL lên 250 tỷ đồng

  Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long xin thông báo kết quả đợt phát hành tăng Vốn điều lệ từ 160 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng, thông tin theo các file đính k...

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 05/10/2017, 10:31 )

Đọc thêm...

Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hạ Long thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ trong đợt phát hành tăng VĐL năm 2017


Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hạ Long thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ trong đợt phát hành tăng VĐL năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long đã họp và thống nhất thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ của đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm ...

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 26/10/2017, 09:01 )

Đọc thêm...

Thông báo thay đổi thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu VHL năm 2017


Thông báo thay đổi thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu VHL năm 2017

Công ty CP Viglacera Hạ Long thông báo điều chỉnh về thời hạn đăng ký nộp tiền mua cổ phiếu như sau:

- Lịch đăng ký cũ: Từ ngày 21/7/2017 đến ngày 15/8/2017.

- ...

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 31/7/2017, 09:41 )

Đọc thêm...

Thông báo đăng ký quyền mua CP cho cổ đông chưa lưu ký


Thông báo đăng ký quyền mua CP cho cổ đông chưa lưu ký

Được sự đồng ý, chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền, Công ty CP Viglacera Hạ Long trân trọng thông báo tới Quý cổ đông (chưa lưu ký) về việc th...

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 19/7/2017, 11:54 )

Đọc thêm...

Thông báo chốt danh sách phát hành cổ phiếu và chi trả cổ tức năm 2016


Thông báo chốt danh sách phát hành cổ phiếu và chi trả cổ tức năm 2016

Được sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền, Công ty CP Viglacera Hạ Long thông báo về việc chốt danh sách để thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ...

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 30/6/2017, 14:26 )

Đọc thêm...

Thông báo cấp Giấy chứng nhận chào bán CP ra công chúng


Thông báo cấp Giấy chứng nhận chào bán CP ra công chúng

Thực hiện quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, ngày 23/6/2017 CTCP Viglacera Hạ Long đã hoàn tất các thủ tục có liên quan và được ...

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 26/6/2017, 15:58 )

Đọc thêm...

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 - CTCP Viglacera Hạ Long


Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 - CTCP Viglacera Hạ Long

 Ngày 20/4/2017, CTCP Viglacera Hạ Long (mã chứng khoán VHL) đã tổ chức thành công kỳ Đại hội cổ đông thường niên 2017, các quyết nghị của Đại hội chi ti...

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 24/4/2017, 08:41 )

Đọc thêm...

CTCP Viglacera Hạ Long thông báo thời gian chính thức tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017


CTCP Viglacera Hạ Long thông báo thời gian chính thức tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017

Được sự đồng ý, chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017, CTCP Viglacera Hạ Long trân trọng th...

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 17/4/2017, 11:49 )

Đọc thêm...