• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Quan hệ Cổ đông

Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hạ Long thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ trong đợt phát hành tăng VĐL năm 2017


Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hạ Long thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ trong đợt phát hành tăng VĐL năm 2017

Ngày 09/9/2017, Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long đã họp và thống nhất thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ của đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2017, chi tiết nội dung Quý cổ đông xem...

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 11/9/2017, 09:31 )

Đọc thêm...

Thông báo thay đổi thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu VHL năm 2017


Thông báo thay đổi thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu VHL năm 2017

Công ty CP Viglacera Hạ Long thông báo điều chỉnh về thời hạn đăng ký nộp tiền mua cổ phiếu như sau:

- Lịch đăng ký cũ: Từ ngày 21/7/2017 đến ngày 15/8/2017.

- Lịch đăng ký điều chỉnh: Từ ngày 21/7/2017...

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 31/7/2017, 09:41 )

Đọc thêm...

Thông báo đăng ký quyền mua CP cho cổ đông chưa lưu ký


Thông báo đăng ký quyền mua CP cho cổ đông chưa lưu ký

Được sự đồng ý, chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền, Công ty CP Viglacera Hạ Long trân trọng thông báo tới Quý cổ đông (chưa lưu ký) về việc thực hiện quyền đăng ký mua cổ phiếu phát hành trong n...

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 19/7/2017, 11:54 )

Đọc thêm...

Thông báo chốt danh sách phát hành cổ phiếu và chi trả cổ tức năm 2016


Thông báo chốt danh sách phát hành cổ phiếu và chi trả cổ tức năm 2016

Được sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền, Công ty CP Viglacera Hạ Long thông báo về việc chốt danh sách để thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chi trả cổ tức năm 2016. Chi tiế...

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 30/6/2017, 14:26 )

Đọc thêm...

Thông báo cấp Giấy chứng nhận chào bán CP ra công chúng


Thông báo cấp Giấy chứng nhận chào bán CP ra công chúng

Thực hiện quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, ngày 23/6/2017 CTCP Viglacera Hạ Long đã hoàn tất các thủ tục có liên quan và được sự chấp thuận của UBCK Nhà nước cấp Giấy chứng nhận c...

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 26/6/2017, 15:58 )

Đọc thêm...

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 - CTCP Viglacera Hạ Long


Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 - CTCP Viglacera Hạ Long

 Ngày 20/4/2017, CTCP Viglacera Hạ Long (mã chứng khoán VHL) đã tổ chức thành công kỳ Đại hội cổ đông thường niên 2017, các quyết nghị của Đại hội chi tiết theo các file đính kèm dưới đây:

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 24/4/2017, 08:41 )

Đọc thêm...

CTCP Viglacera Hạ Long thông báo thời gian chính thức tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017


CTCP Viglacera Hạ Long thông báo thời gian chính thức tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017

Được sự đồng ý, chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017, CTCP Viglacera Hạ Long trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về lịch chính thức tổ chức Đạ...

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 17/4/2017, 11:49 )

Đọc thêm...

Nghị quyết Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hạ Long về thời gian chính thức tổ chức ĐH cổ đông 2017


Nghị quyết Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hạ Long về thời gian chính thức tổ chức ĐH cổ đông 2017

Nhằm chuẩn bị tốt các công việc liên quan để kỳ Đại hội cổ đông thường niên 2017 CTCP Viglacera Hạ Long được tổ chức đúng các quy định hiện hành, phù hợp với tình hình thực tế, ngày 03/4/2017, tại phò...

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 04/4/2017, 09:30 )

Đọc thêm...

CTCP Viglacera Hạ Long thông báo thay đổi lịch họp ĐHCĐ thường niên 2017


CTCP Viglacera Hạ Long thông báo thay đổi lịch họp ĐHCĐ thường niên 2017

 Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc điều chỉnh lịch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 như sau:

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 14/3/2017, 11:06 )

Đọc thêm...

Công ty CP Viglacera Hạ Long chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức 2015


Công ty CP Viglacera Hạ Long chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức 2015


Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-ĐHĐCĐ/2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long thống nhất thông qua ngày 29/3/2016 v/v thực hiện chia cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 20% tr...

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 20/4/2016, 09:27 )

Đọc thêm...