• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Quan hệ Cổ đông

Quyết định thành lập Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT - CTCP Viglacera Hạ Long


Quyết định thành lập Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT - CTCP Viglacera Hạ Long

Ngày 26.10.2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long đã họp và thống nhất thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 27/10/2021, 09:18 )

Đọc thêm...

Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hạ Long bầu Phó Chủ tịch và bổ sung phân công nhiệm vụ cho các thành viên


Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hạ Long bầu Phó Chủ tịch và bổ sung phân công nhiệm vụ cho các thành viên

Ngày 29/7/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long đã họp và thống nhất quyết nghị:

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 02/8/2021, 13:44 )

Đọc thêm...

Thông báo thời hạn chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020


Thông báo thời hạn chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 như sau:

Đọc thêm...

Điều lệ, Quy chế QTNB, Quy chế hoạt động HĐQT và BKS tại CTCP Viglacera Hạ Long


Điều lệ, Quy chế QTNB, Quy chế hoạt động HĐQT và BKS tại CTCP Viglacera Hạ Long

Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Viglacera Hạ Long ngày 21/4/2021 đã thông qua Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS, chi tiết các nội dung như sau:

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 24/4/2021, 10:17 )

Đọc thêm...

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021


Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long công bố Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 22/4/2021, 16:11 )

Đọc thêm...

Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021


Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long (Công ty) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông về dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 với thông tin tổ chức như sau:

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 17/4/2021, 10:50 )

Đọc thêm...

Công bố Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - CTCP Viglacera Hạ Long


Công bố Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - CTCP Viglacera Hạ Long

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long công bố Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Đình Thể.

Đọc thêm...

Thông báo điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021


Thông báo điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021

Công ty CP Viglacera Hạ Long thông báo về việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021 như sau:

Đọc thêm...

Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát CTCP Viglacera Hạ Long


Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát CTCP Viglacera Hạ Long

Công ty CP Viglacera Hạ Long công bố đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đức Minh và từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Bùi Văn Tốt.

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 19/2/2021, 16:53 )

Đọc thêm...

Thông báo thời hạn chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021


Thông báo thời hạn chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Công ty CP Viglacera Hạ Long thông báo tới Quý cổ đông về thời hạn chốt danh sách dự Đại hội cổ đông thường niên 2021 như sau:

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 18/2/2021, 15:51 )

Đọc thêm...