• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Bản tin công ty

Công bố chứng nhận sản phẩm hợp quy

Công bố chứng nhận sản phẩm hợp quy

Thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng về quản lý kỹ thuật, tiêu chuẩn, hợp quy đối với các chủng loại vật liệu xây dựng, hiện nay Công ty CP Viglacera Hạ Long đã được các cơ quan có thẩm quyền cấp các hồ sơ, chứng chỉ chứng nhận sản phẩm hợ...

Tin tức cổ đông

CTCP Viglacera Hạ Long sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị

CTCP Viglacera Hạ Long sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị

Ngày 01/8/2018, Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hạ Long đã thống nhất việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ quản trị cho phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.