• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Bản tin công ty

CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG NHIỆM KỲ 2020 - 2022

CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG NHIỆM KỲ 2020 - 2022

Thực hiện kế hoạch số 50-KH/ĐU ngày 26/07/2019 của Đảng bộ Công ty CP Viglacera Hạ Long, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty (Chi bộ Nhà máy Ngói Hoành Bồ; Chi bộ Nhà máy Gạch Cotto Giếng Đáy; Chi bộ Công ty Thương mại Viglacera Hạ Long...

Tin tức cổ đông

Kế hoạch tổ chức và các nội dung dự kiến trình ĐHCĐ thường niên 2020

Kế hoạch tổ chức và các nội dung dự kiến trình ĐHCĐ thường niên 2020

Ngày 11 tháng 02 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long đã tổ chức cuộc họp thảo luận thống nhất về kế hoạch tổ chức Đại hội và các nội dung dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên 2020, cụ thể nh...