• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Hội đồng quản trị

Hoang Kim Bong

Họ và tên: Ông Hoàng Kim Bồng

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 1961

Trình độ: Kỹ sư VLXD, Thạc sĩ QTKD

chua-co-anh

Họ và tên:Bà Nguyễn Thị Thanh Bình

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 18/11/1973

Trình độ: Kỹ sư Kinh tế xây dựng

1

Họ và tên: Ông Trần Hồng Quang

Chức vụ: Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ Cty

Ngày sinh: 23/09/1970

Trình độ: Thạc sĩ QTKD

12

Họ và tên:Ông Ngô Thanh Tùng

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 1978

Trình độ: Thạc sĩ QTKD

Ong Dinh Quang Huy

Họ và tên:Ông Đinh Quang Huy

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 28/8/1943

Trình độ:

Tran Dinh The1

Họ và tên:Ông Trần Đình Thể

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 25/5/1948

Trình độ:

Nguyen Duc MInh SSI

Họ và tên: Ông Nguyễn Đức Minh

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 21/08/1985

Trình độ: Cử nhân