• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Hội đồng quản trị

chua-co-anh

 

Họ và tên: Ông Nguyễn Anh Tuấn

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 1966

Trình độ: Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư Kinh tế mỏ, Cử nhân Luật kinh tế

chua-co-anh

 

Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Thanh Bình

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 18/11/1973

Trình độ: Kỹ sư Kinh tế xây dựng

1


Họ và tên: Ông Trần Hồng Quang

Chức vụ: Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ Cty

Ngày sinh: 23/09/1970

Trình độ: Thạc sĩ QTKD

2

 

Họ và tên: Ông Trần Xuân Hiệp

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Ngày sinh: 20/01/1974

Trình độ: Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư công nghệ hóa silicat

Ong Dinh Quang Huy

 

Họ và tên: Ông Đinh Quang Huy

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 28/8/1943

Trình độ:

Tran Dinh The1

 

Họ và tên: Ông Trần Đình Thể

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 25/5/1948

Trình độ:

Nguyễn Thanh Tùng

 

Họ và tên: Ông Nguyễn Thanh Tùng

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 07/07/1979

Trình độ: Thạc sỹ QTKD