loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Ban Kiểm soát

chua-co-anh

Họ và tên: Ông Nguyễn Quang Hải

Ngày sinh: 22/5/1994

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Trình độ: Cử nhân Đại học chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

3

Họ và tên: ÔngTrần Trung Kiên

Ngày sinh: 10/7/1981

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát (Phó Giám đốc Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy)

Trình độ:Thạc sĩ QTKD

chua-co-anh

Họ và tên:Bà Phạm Thị Hiền

Ngày sinh: 1994

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

Trình độ:Cử nhân kế toán