loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Ban Kiểm soát

There are no translations available.

Lưu Văn Lấu

 

Họ và tên: Ông Lưu Văn Lấu                                                                                    

Ngày sinh: 1956

Chức vụ: Ủy viên HĐTV Tổng công ty Viglacera, Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Trình độ: Cử nhân kinh tế

 
chua-co-anh

 

Họ và tên: Bà Ngô Thị Reo                                                                                    

Ngày sinh: 04/4/1962

Chức vụ: Phó phòng Kiểm soát nội bộ - Ban Tài chính, Tổng công ty Viglacera

Trình độ: 

3

 

Họ và tên: Ông Trần Trung Kiên

Ngày sinh: 10/7/1981

Chức vụ: Phó Giám đốc Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy

Trình độ: Thạc sĩ QTKD

Mrs

 

Họ và tên: Bà Bùi Thị Thanh Nga

Ngày sinh: 12/01/1978

Chức vụ: Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ đời sống

Trình độ: Thạc sĩ QTKD

Minhnd BKS 150x200  

Họ và tên: Ông Nguyễn Đức Minh

Ngày sinh: 21/8/1985

Chức vụ: Giám đốc dự án, Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI

Trình độ: