loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Ban Kiểm soát

There are no translations available.

Pham Ngoc Bich

Họ và tên: Bà Phạm Ngọc Bích

Ngày sinh: 25/01/1987

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Trình độ: Thạc sỹ kinh tế, Kiểm toán viên

3

Họ và tên: ÔngTrần Trung Kiên

Ngày sinh: 10/7/1981

Chức vụ: Phó Giám đốc Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy

Trình độ:Thạc sĩ QTKD

Mrs

Họ và tên:Bà Bùi Thị Thanh Nga

Ngày sinh: 12/01/1978

Chức vụ: Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ đời sống

Trình độ:Thạc sĩ QTKD