loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Lãnh đạo các đơn vị phòng nghiệp vụ

There are no translations available.

Nhà máy gạch Tiêu Giao

Anh 4x6

 

Họ và tên: Ông Trần Duy Hưng

Ngày sinh: 11/5/1975

Chức vụ: Giám đốc Nhà máy

Trình độ: Kỹ sư VLXD

chú thản  

Họ và tên: Ông Phạm Xuân Thản

Ngày sinh: 27/10/1964

Chức vụ: Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Nhà máy

Trình độ: Cử nhân kinh tế
Đỗ văn dũng  

Họ và tên: Ông Đỗ Văn Dũng

Ngày sinh: 10/08/1972

Chức vụ: Phó Giám đốc Nhà máy

Trình độ: Kỹ sư công nghệ vật liệu silicat
1

 

Họ và tên: Ông Đồng Đức Cương

Ngày sinh: 24/4/1975

Chức vụ: Phó Giám đốc Nhà máy

Trình độ: Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư công nghệ vật liệu silicat

Nhà máy gạch Hoành Bồ

2

 

Họ và tên: Ông Phạm Duy Huân

Ngày sinh: 30/9/1976

Chức vụ: Giám đốc Nhà máy

Trình độ: Kỹ sư điện khí hóa

4  

Họ và tên: Bà Đặng Thị Hiền

Ngày sinh: 28/02/1975

Chức vụ: Phó Giám đốc Nhà máy

Trình độ: Thạc sĩ QTKD
4

 

Họ và tên: Bà Phạm Thị Khuyến

Ngày sinh: 15/09/1971

Chức vụ: Phó Giám đốc Nhà máy

Trình độ: Cử nhân kinh tế

Tuấn KHKT

 

Họ và tên: Ông Nguyễn Hữu Tuấn

Ngày sinh: 29/5/1979

Chức vụ: Phó Giám đốc Nhà máy

Trình độ: Thạc sĩ QTKD

Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy

1  

Họ và tên: Ông Trần Xuân Hiệp

Ngày sinh: 20/01/1974

Chức vụ: Giám đốc Nhà máy

Trình độ: Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư công nghệ hóa silicat
3  

Họ và tên: Ông Trần Trung Kiên

Ngày sinh: 10/7/1981

Chức vụ: Phó Giám đốc Nhà máy

Trình độ: Thạc sĩ QTKD
5

 

Họ và tên: Ông Trần Văn Việt

Ngày sinh: 06/05/1978

Chức vụ: Phó Giám đốc Nhà máy

Trình độ: Kỹ sư xây dựng

Xí nghiệp Dịch vụ Đời sống

Mrs  

Họ và tên: Bà Bùi Thị Thanh Nga

Ngày sinh: 12/01/1978

Chức vụ: Giám đốc Xí nghiệp

Trình độ: Thạc sĩ QTKD

Khối văn phòng

5

 

Họ và tên: Ông Nguyễn Năng Hoạch

Ngày sinh: 30/11/1966

Chức vụ: Chánh Văn phòng

Trình độ: Thạc sĩ QTKD

minh TN

 

Họ và tên: Ông Đoàn Tuệ Minh 

Ngày sinh: 03/3/1978

Chức vụ: Giám đốc Phòng Quản lý tài nguyên

Trình độ: Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư địa chất công trình
Tuất TN

 

Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Tuất

Ngày sinh: 16/7/1980

Chức vụ: Phó Giám đốc Phòng Quản lý tài nguyên

Trình độ: Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư xây dựng
quang KHKT

 

Họ và tên: Ông Bùi Văn Quang

Ngày sinh: 18/12/1978

Chức vụ: Giám đốc Kế hoạch Đầu tư

 Trình độ: Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư điện khí hóa
ninh KHKT

 

Họ và tên: Ông Nguyễn Tuấn Ninh

Ngày sinh: 11/01/1980

Chức vụ: Phó Giám đốc Kế hoạch Đầu tư

Trình độ: Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư kỹ thuật viễn thông
Mr. Mao - Giam doc Nhan su resize

 

Họ và tên: Ông Nguyễn Hữu Mão

Ngày sinh: 14/10/1971

Chức vụ: Giám đốc Nhân sự

 Trình độ: Cử nhân Kinh tế
chinh

 

Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Chinh

Ngày sinh: 05/07/1978

Chức vụ: Phó Giám đốc Nhân sự

Trình độ: Cử nhân kinh tế

3

 

Họ và tên: Ông Phạm Minh Tuấn

Ngày sinh: 28/7/1969

Chức vụ: Kế toán trưởng

 Trình độ: Thạc sĩ QTKD
Việt TCKT

 

Họ và tên: Ông Lê Đình Việt

Ngày sinh: 31/10/1980

Chức vụ: Phó Giám đốc Tài chính kế toán

Trình độ: Cử nhân kinh tế
Đinh Thị Thu Hằng re

 

Họ và tên: Bà Đinh Thị Thu Hằng

Ngày sinh: 31/10/1978

Chức vụ: Phó Giám đốc Tài chính kế toán

Trình độ: Cử nhân kinh tế

IMG 4449

 

Họ và tên: Ông Vũ Mạnh Hùng

Ngày sinh: 13/11/1972

Chức vụ: Trưởng ban An toàn lao động

Trình độ: Thạc sĩ VLPK, Kỹ sư Silicat
4

 

Họ và tên: Ông Bùi Tấn Phát

Ngày sinh: 10/8/1969

Chức vụ: Giám đốc Phòng Quản lý Công nghệ

Trình độ: Thạc sĩ QTKD, kỹ sư cơ khí

IMG 6624

 

Họ và tên: Ông Nguyễn Thanh Hải

Ngày sinh: 02/09/1965

Chức vụ: Phó Giám đốc Phòng Quản lý Công nghệ

Trình độ: Kỹ sư Chế tạo máy

IMG 4320

 

Họ và tên: Ông Hoàng Văn Thuận

Ngày sinh: 17/11/1979

Chức vụ: Phó Giám đốc Phòng Quản lý Công nghệ

Trình độ: Kỹ sư công nghệ vật liệu silicat

Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long

12  

Họ và tên: Ông Ngô Thanh Tùng

Ngày sinh: 21/09/1978

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Trình độ: Thạc sĩ QTKD
9

 

Họ và tên: Ông Bùi Vĩ Đại

Ngày sinh: 04/06/1972

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc 

Trình độ: Thạc sĩ QTKD
2  

Họ và tên: Ông Nguyễn Tường Hoài

Ngày sinh: 12/08/1971

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Trình độ: Cử nhân kinh tế
3  

Họ và tên: Bà Trần Thị Bích Hạnh

Ngày sinh: 12/11/1980

Chức vụ: Kế toán trưởng

Trình độ: Cử nhân kinh tế


Công ty Cổ phần gạch Clinker Viglacera

A Quỳnh

 

Họ và tên: Ông Phạm Văn Quỳnh

Ngày sinh: 13/9/1978

Chức vụ: Giám đốc Công ty

Trình độ: Thạc sĩ QTKD
a.hoan

 

Họ và tên: Ông Hoàng Anh Hoàn

Ngày sinh: 13/8/1981

Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty

Trình độ: Thạc sĩ kỹ thuật vật liệu phi kim