loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Hội đồng quản trị

There are no translations available.

Hoang Kim Bong

Họ và tên: Ông Hoàng Kim Bồng

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 1961

Trình độ: Kỹ sư VLXD, Thạc sĩ QTKD

C Binh TCT

Họ và tên:Bà Nguyễn Thị Thanh Bình

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 18/11/1973

Trình độ: Kỹ sư Kinh tế xây dựng

1

Họ và tên: Ông Trần Hồng Quang

Chức vụ: Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ Cty

Ngày sinh: 23/09/1970

Trình độ: Thạc sĩ QTKD

12

Họ và tên:Ông Ngô Thanh Tùng

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 1978

Trình độ: Thạc sĩ QTKD

Ong Dinh Quang Huy

Họ và tên:Ông Đinh Quang Huy

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 28/8/1943

Trình độ:

Anh 4x6

Họ và tên:Ông Trần Duy Hưng

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 01/5/1975

Trình độ: Kỹ sư xây dựng

chua-co-anh

Họ và tên: Ông Nhâm Sỹ Tiện

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 10/7/1968

Trình độ: Đại học, Lý luận chính trị cao cấp