loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Quan hệ Cổ đông

Điều chỉnh nhân sự Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty CP Viglacera Hạ Long


Điều chỉnh nhân sự Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty CP Viglacera Hạ Long
There are no translations available.

Ngày 01.11.2021, Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hạ Long đã có quyết định điều chỉnh nhân sự của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ (trực thuộc Hội đồng quản trị). Chi tiết...

Read more...

Quyết định thành lập Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT - CTCP Viglacera Hạ Long


Quyết định thành lập Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT - CTCP Viglacera Hạ Long
There are no translations available.

Ngày 26.10.2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long đã họp và thống nhất thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

Last Updated ( Wednesday, 27 October 2021 09:18 )

Read more...

Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hạ Long bầu Phó Chủ tịch và bổ sung phân công nhiệm vụ cho các thành viên


Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hạ Long bầu Phó Chủ tịch và bổ sung phân công nhiệm vụ cho các thành viên
There are no translations available.

Ngày 29/7/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long đã họp và thống nhất quyết nghị:

Last Updated ( Monday, 02 August 2021 13:44 )

Read more...

Thông báo thời hạn chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020


Thông báo thời hạn chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020
There are no translations available.

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 như sau:

Read more...

Điều lệ, Quy chế QTNB, Quy chế hoạt động HĐQT và BKS tại CTCP Viglacera Hạ Long


Điều lệ, Quy chế QTNB, Quy chế hoạt động HĐQT và BKS tại CTCP Viglacera Hạ Long
There are no translations available.

Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Viglacera Hạ Long ngày 21/4/2021 đã thông qua Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS, chi tiết cá...

Last Updated ( Saturday, 24 April 2021 10:17 )

Read more...

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021


Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
There are no translations available.

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long công bố Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

Last Updated ( Thursday, 22 April 2021 16:11 )

Read more...

Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021


Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
There are no translations available.

Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long (Công ty) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông về dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 20...

Last Updated ( Saturday, 17 April 2021 10:50 )

Read more...

Công bố Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - CTCP Viglacera Hạ Long


Công bố Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - CTCP Viglacera Hạ Long
There are no translations available.

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long công bố Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Đình Thể.

Read more...

Thông báo điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021


Thông báo điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021
There are no translations available.

Công ty CP Viglacera Hạ Long thông báo về việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021 như sau:

Read more...

Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát CTCP Viglacera Hạ Long


Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát CTCP Viglacera Hạ Long
There are no translations available.

Công ty CP Viglacera Hạ Long công bố đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đức Minh và từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Bùi Văn Tốt.

Last Updated ( Friday, 19 February 2021 16:53 )

Read more...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  Next 
 •  End 
 • »