loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Các tổ chức khác

There are no translations available.

2

Họ và tên: Ông Trần Xuân Hiệp                                                                             

Ngày sinh: 20/01/1974

Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

 Trình độ: Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư công nghệ hóa silicat
hiền

Họ và tên: Bà Đặng Thị Hiền                                                                            

Ngày sinh: 28/02/1975

Chức vụ: Trưởng ban Nữ công Công ty

 Trình độ: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
IMG 4218

Họ và tên: Ông Nguyễn Hồng Quân

Ngày sinh: 22/9/1972

Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

 Trình độ:

chinh

Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Chinh

Ngày sinh: 05/07/1978

Chức vụ: Trưởng ban Thanh tra nhân dân

Trình độ: Cử nhân kinh tế