loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Các tổ chức khác

Anh 4x6

Họ và tên: Trần Duy Hưng

Ngày sinh: 11/5/1975

Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

Trình độ: Kỹ sư VLXD
IMG 4154_copy

Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Hoàn

Năm sinh: 1980

Chức vụ: Trưởng ban Nữ công Công ty

Trình độ: Cử nhân Kinh tế
IMG 4218

Họ và tên: Ông Nguyễn Hồng Quân

Ngày sinh: 22/9/1972

Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

Trình độ: Đang cập nhật

chinh

Họ và tên:Bà Nguyễn Thị Chinh

Ngày sinh: 05/07/1978

Chức vụ:Trưởng ban Thanh tra nhân dân

Trình độ: Cử nhân kinh tế