• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Bản tin Công ty

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG ĐOẠT GIẢI NHẤT HỘI THI SÂN CHƠI SAU GIỜ THỨ 8 NĂM 2023


CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG ĐOẠT GIẢI NHẤT HỘI THI SÂN CHƠI SAU GIỜ THỨ 8 NĂM 2023

Thực hiện kế hoạch số 10/KH-LĐLĐ ngày 29/8/2023 về việc tổ chức sân chơi sau giờ thứ 8 năm 2023 cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động thuộc các Công đoàn cơ sở Trung ương trên địa bàn và trực th...

HỘI THI CÁN BỘ KIỂM TRA GIỎI NĂM 2023


HỘI THI CÁN BỘ KIỂM TRA GIỎI NĂM 2023

Thực hiện kế hoạch số 119-KH/ĐUK ngày 23/3/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về Tổ chức cán bộ kiểm tra giỏi năm 2023.

Ngày 13/9/2023, tại Hội trường Công ty CP Nước ...

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 16/9/2023, 11:14 )

CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG TỔ CHỨC CHO CNV ĐI THAM QUAN HỌC TẬP KINH NGHIỆM NĂM 2023


CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG TỔ CHỨC CHO CNV ĐI THAM QUAN HỌC TẬP KINH NGHIỆM NĂM 2023

Nhằm tạo điều kiện cho Công nhân viên được học tập, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm công tác, Công ty CP Viglacera Hạ Long tổ chức cho 411 CBCNV đang làm việc tại Công ty, Công ty con, Công ty liên kết ...

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 31/8/2023, 16:22 )

Nghị quyết Hội đồng quản trị về nhân sự Ban điều hành Công ty CP Viglacera Hạ Long


Nghị quyết Hội đồng quản trị về nhân sự Ban điều hành Công ty CP Viglacera Hạ Long

Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long đã họp thống nhất điều chỉnh, bổ sung nhân sự Ban điều hành Công ty CP Vilgacera Hạ Long, cụ thể:

+ Nhất trí ông Phạm Duy Huân thôi giữ chức vụ Phó Tổng G...

Đọc thêm...

CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG CON CBCNV ĐẠT THÀNH TÍCH CAO NĂM HỌC 2023-2023


CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG CON CBCNV ĐẠT THÀNH TÍCH CAO NĂM HỌC 2023-2023

hực hiện Kế hoạch số 48/KH-CĐ ngày 20/6/2023 v/v tổ chức khen thưởng cho con CBCNV đạt thành tích cao trong học tập năm học 2022-2023, Công đoàn Công ty đã tổng hợp hồ sơ đề nghị xét khen thưởng cho 7...

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 05/8/2023, 11:36 )

Đọc thêm...

Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023-Công ty CP Viglacera Hạ Long


Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023-Công ty CP Viglacera Hạ Long

Ngày 26/6/2023, Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long đã họp và thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 27/6/2023, 14:27 )

Đọc thêm...

CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG TỔ CHỨC GIAO LƯU THỂ THAO CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP LẦN THỨ X NHIỆM KỲ 2023-2028


CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG TỔ CHỨC GIAO LƯU THỂ THAO CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP LẦN THỨ X NHIỆM KỲ 2023-2028

Ngày 11/6/2023, Tại Công ty CP Gạch Clinker Viglacera, (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) Công đoàn Khối Cơ quan Công ty và Công đoàn Công ty CP Gạch Clinker Viglacera tổ chức giao lưu thể thao chào mừng...

Nghị quyết bổ nhiệm Kế toán trưởng - Công ty CP Viglacera Hạ Long


Nghị quyết bổ nhiệm Kế toán trưởng - Công ty CP Viglacera Hạ Long

Ngày 29.5.2023, Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long đã họp và thống nhất bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty.

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 30/5/2023, 11:33 )

Đọc thêm...

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG LẦN THỨ XIV NHIỆM KỲ 2023 - 2028


ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG LẦN THỨ XIV NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và chỉ đạo của Công đoàn Tổng công Viglacera, chiều ngày 19/5/2023, tại Hội trường Tiêu Giao, Công đoàn Công ty CP Viglacera Hạ Long long trọng tiến hành tổ chức Đ...

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 20/5/2023, 15:19 )

Thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin - CTCP Viglacera Hạ Long


Thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin - CTCP Viglacera Hạ Long

Công ty CP Viglacera Hạ Long thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin, chi tiết các nội dung theo file đính kèm dưới đây:

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 12/4/2023, 10:14 )

Đọc thêm...