• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Công đoàn

5


Họ và tên: Ông Nguyễn Năng Hoạch

Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Công ty

Ngày sinh: 30/11/1966

Trình độ: Thạc sĩ QTKD                                                                                                                   

chú thản

 

Họ và tên: Ông Phạm Xuân Thản                                                                                     

Chức vụ: Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty

Ngày sinh: 27/10/1964

Trình độ: Cử nhân kinh tế

IMG 6646  

Họ và tên: Ông Nguyễn Đức Ninh                                                                               

Chức vụ: UVBTV Công đoàn Công ty

Ngày sinh: Thạc sĩ QTKD

Trình độ: Thạc sĩ QTKD

hiền

 

Họ và tên: Bà Đặng Thị Hiền                                                                              

Chức vụ: UVBTV Công đoàn Công ty

Ngày sinh: 28/02/1975

Trình độ: Thạc sĩ QTKD

IMG 6637

 

Họ và tên: Ông Nguyễn Thanh Quỳnh                                                                            

Chức vụ: UVBTV Công đoàn Công ty

Ngày sinh: 12/8/1972

Trình độ: Kỹ sư công nghệ vật liệu silicat