• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Đảng uỷ Công ty

Trần Thành


Họ và tên: Ông Trần Thành

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy Công ty

Ngày sinh: 25/12/1978

Trình độ: Thạc sĩ QTKD

Anh 4x6

Họ và tên: Ông Trần Duy Hưng

Chức vụ: UVBTV - Phó bí thư Đảng ủy Công ty

Ngày sinh: 11/5/1975

Trình độ: Kỹ sư VLXD

10

Họ và tên: Ông Phạm Duy Huân

Chức vụ: UVBTV- Phó Bí thư Đảng ủy Công ty

Ngày sinh: 30/09/1976

Trình độ: Kỹ sư điện khí hóa

Mr. Mao - Giam doc Nhan su resize

Họ và tên: Ông Nguyễn Hữu Mão

Chức vụ: UVBTV - Thường trực Đảng ủy

Ngày sinh: 14/10/1971

Trình độ: Cử nhân Kinh tế

12

Họ và tên: Ông Ngô Thanh Tùng

Chức vụ: UVBTV Đảng ủy Công ty

Ngày sinh: 21/09/1978

Trình độ: Thạc sĩ QTKD

3

Họ và tên: Ông Phạm Minh Tuấn

Chức vụ: UVBCH Đảng bộ Công ty

Ngày sinh: 28/07/1969

Trình độ: Thạc sĩ QTKD

4

Họ và tên:Ông Bùi Tấn Phát

Chức vụ: UVBCH Đảng bộ Công ty

Ngày sinh: 10/08/1969

Trình độ: Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư cơ khí

3

Họ và tên: Bà Trần Thị Bích Hạnh

Chức vụ: UVBCH Đảng bộ Công ty

Ngày sinh: 12/11/1980

Trình độ: Cử nhân kinh tế

Ảnh thẻ Hiệp

Họ và tên: Ông Nguyễn Ngọc Hiệp

Chức vụ: UVBCH Đảng bộ Công ty

Ngày sinh:

Trình độ:

A Quỳnh

Họ và tên: Ông Phạm Văn Quỳnh

Chức vụ: UVBCH Đảng bộ Công ty

Ngày sinh: 13/9/1978

Trình độ: Thạc sĩ QTKD

quang KHKT

Họ và tên: Ông Bùi Văn Quang

Chức vụ: UVBCH Đảng bộ Công ty

Ngày sinh: 18/12/1978

Trình độ: Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư Điện khí hóa

minh TN

Họ và tên: Ông Đoàn Tuệ Minh

Chức vụ: UVBCH Đảng bộ công ty

Ngày sinh: Đang cập nhật

Trình độ: Thạc sỹ QTKD