• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Quan hệ Cổ đông

Thông tin chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của VHL


Thông tin chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của VHL

Sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền, ngày 13/10/2014, Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long (VHL) đã họp và đi đến thống nhất chốt danh sách cổ đông để thực hiện vệc phát...

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 13/10/2014, 11:53 )

Đọc thêm...

UBCN Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu cho VHL


UBCN Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu cho VHL

Ngày 07/10/2014, UBCK Nhà nước đã có văn bản số 81/GCN-UBCK chính thức chấp thuận cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty CP Viglacera Hạ Long. Căn cứ trên công văn chứ...

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 09/10/2014, 13:48 )

Đọc thêm...

Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức đợt 2 năm 2013


Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức đợt 2 năm 2013

Thực hiện quyết định của ĐHĐCĐ thường niên 2014 v/v chi trả cổ tức năm 2013 cho cổ đông hiện hữu, Công ty CP Viglacera Hạ Long trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hi...

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 19/4/2014, 09:37 )

Đọc thêm...

Thông tin đính chính về việc phân phối lợi nhuận năm 2013 Công ty CP Viglacera Hạ Long


Thông tin đính chính về việc phân phối lợi nhuận năm 2013 Công ty CP Viglacera Hạ Long

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty CP Viglacera Hạ Long (VHL) đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Côn...

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 12/4/2014, 10:57 )

Đọc thêm...

Nghị quyết họp ĐHĐCĐ 2014 Công ty CP Viglacera Hạ Long


Nghị quyết họp ĐHĐCĐ 2014 Công ty CP Viglacera Hạ Long

 Ngày 07-04-2014, tại Hội trường Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy (phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), Công ty CP Viglacera Hạ Long (VHL) đã tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm...

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 08/4/2014, 14:15 )

Đọc thêm...

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2014


Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2014

  Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Công ty về dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 với thông tin tổ chức như sau:

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 27/3/2014, 14:57 )

Đọc thêm...

Thông báo hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 - Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long


Thông báo hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 - Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long trân trọng thông báo tới Quý cổ đông v/v tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 như sau:

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 14/1/2014, 13:36 )

Đọc thêm...

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2014 - Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long


Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2014 - Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 với thông tin tổ chức như sau:

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 06/1/2014, 10:46 )

Đọc thêm...

Thông báo thời gian chốt danh sách cổ đông VHL thực hiện kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên và tăng vốn điều lệ năm 2014


Thông báo thời gian chốt danh sách cổ đông VHL thực hiện kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên và tăng vốn điều lệ năm 2014

Để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho chương trình Đại hội thường niên và kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2014, Công ty CP Viglacera Hạ Long dự kiến chốt danh sách cổ đông để thực hiện các...

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 19/11/2013, 14:06 )

Đọc thêm...

Kế hoạch tăng vốn điều lệ của VHL trong năm 2014


Kế hoạch tăng vốn điều lệ của VHL trong năm 2014

Qua hơn 10 tháng năm 2013, nhận định hoạt động SXKD của Công ty tiếp tục đà tăng trưởng thuận lợi và dự kiến sẽ hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ thường niên 2013 giao. Ngày 14-11-2013, Hội đ...

Đọc thêm...