• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Quan hệ Cổ đông

CTCP Viglacera Hạ Long thông báo thay đổi lịch họp ĐHCĐ thường niên 2017


CTCP Viglacera Hạ Long thông báo thay đổi lịch họp ĐHCĐ thường niên 2017

 Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc điều chỉnh lịch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 như sau:

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 14/3/2017, 11:06 )

Đọc thêm...

Công ty CP Viglacera Hạ Long chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức 2015


Công ty CP Viglacera Hạ Long chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức 2015


Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-ĐHĐCĐ/2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long thống nhất thông qua ngày 29/3/2016 v/v thực hiện chia cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 20% tr...

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 20/4/2016, 09:27 )

Đọc thêm...

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 - CTCP Viglacera Hạ Long


Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 - CTCP Viglacera Hạ Long

Ngày 29/3/2016, Đại hội cổ đông thường niên 2016 - CTCP Viglacera Hạ Long (mã chứng khoán VHL) đã được long trọng tổ chức tại Hội trường Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉn...

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 29/3/2016, 14:57 )

Đọc thêm...

Công ty CP Viglacera Hạ Long mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2016


Công ty CP Viglacera Hạ Long mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2016

  Công ty CP Viglacera Hạ Long trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty về tham dự kỳ họp thường niên năm 2016 với thông tin tổ chức như sau:

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 22/3/2016, 10:47 )

Đọc thêm...

Báo cáo thường niên 2015 - CTCP Viglacera Hạ Long


Báo cáo thường niên 2015 - CTCP Viglacera Hạ Long

Công ty CP Viglacera Hạ Long công bố báo cáo thường niên 2015 như sau:

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 27/2/2016, 09:07 )

Đọc thêm...

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015


Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

  Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long - mã chứng khoán VHL trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Công ty về dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với thông tin tổ chức như sau:

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 14/4/2015, 14:39 )

Đọc thêm...

Báo cáo thường niên 2014 và thời hạn chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015


Báo cáo thường niên 2014 và thời hạn chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về thời hạn chốt danh sách để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và Báo cáo thường niên 2014 của Công ty. Th...

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 11/3/2015, 10:18 )

Đọc thêm...

UBCK Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán


UBCK Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

 Tính đến tháng 1/2015 toàn bộ các thủ tục liên quan đến công tác tăng vốn Điều lệ của CTCP Viglacera Hạ Long (mã chứng khoán VHL) từ 90 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng đã hoàn thành. Ngày 3/2/2015, Công ty đ...

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 05/2/2015, 15:42 )

Đọc thêm...

Phương án phân phối cổ phiếu chưa chào bán hết năm 2014


Phương án phân phối cổ phiếu chưa chào bán hết năm 2014

Năm 2014, CTCP Viglacera Hạ Long (mã chứng khoán VHL) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên chấp thuận thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ đồng l...

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 24/12/2014, 15:39 )

Đọc thêm...

Thông báo đăng ký quyền mua cổ phiếu phát hành thêm dành cho cổ đông chưa lưu ký


Thông báo đăng ký quyền mua cổ phiếu phát hành thêm dành cho cổ đông chưa lưu ký

Căn cứ kế hoạch triển khai việc tăng vốn điều lệ năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Viglacera Hạ Long và các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Công ty CP Viglacera Hạ Long đã đăng ký với ...

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 08/11/2014, 16:12 )

Đọc thêm...