• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Thông báo thời hạn chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long

- Mã chứng khoán: VHL

- Sàn giao dịch: HNX

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/5/2021.

- Tỷ lệ thực hiện: 22%/1 CP

- Thời gian thực hiện: 06/7/2021

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem thêm tại thông báo đính kèm: [TẢI VỀ]